Tin tức - Hoạt động SHTT trong nước

Tọa đàm về sở hữu trí tuệ

Admin 10:57 10/08/2017 16:37

Ngày 06.08.2017, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia phối hợp với Viện Khoa học sở hữu trí tuệ tổ chức buổi tọa đàm chuyên đề về sở hữu trí tuệ dành cho các cán bộ của Quỹ.

Nhận thấy vai trò cũng như nhiệm vụ của Quỹ có liên quan đến việc tư vấn, hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thực hiện nghiên cứu, chuyển giao, đổi mới và hoàn thiện công nghệ và những điểm này cũng có liên quan đến hoạt động tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp về sở hữu trí tuệ của Viện như hỗ trợ thông tin sáng chế, định giá tài sản trí tuệ, quản trị tài sản trí tuệ… Do đó, tại buổi Tọa đàm, Viện đã giới thiệu những nội dung cơ bản về sở hữu trí tuệ, trong đó nội dung về thông tin sáng chế và phương pháp khai thác các thông tin sáng chế được giới thiệu chi tiết với mục đích nâng cao nhận thức, hỗ trợ cho các cán bộ của Quỹ thực hiện nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Đình Bình, Giám đốc Cơ quan điều hành Quỹ, cho rằng đây là hoạt động trao đổi chuyên môn cần thiết và nên nhân rộng giữa các đơn vị liên quan. Ông bày tỏ mong muốn sẽ có những buổi tọa đàm chuyên đề sâu hơn nữa để tăng cường hiểu biết cũng như tăng cường sự phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị nhằm hỗ trợ lẫn nhau thực hiện tốt nhiệm vụđược Bộ giao./.

Toàn cảnh buổi tọa đàm