MẪU HỢP ĐỒNG ĐỊNH GIÁ

Kích vào đây để tải về mẫu Hợp đồng định giá

Kích vào đây để tải về mẫu Biên bản thanh lý


Thông tin liên quan:

Quy định pháp luật

Trình tự tiến hành định giá

Hướng dẫn nộp đơn định giá

Mẫu tờ khai định giá

Biểu giá định giá