MẪU TỜ KHAI GIÁM ĐỊNHGIÁM ĐỊNH SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP – MẪU TỜ KHAI

TỜ KHAI

YÊU CẦU GIÁM ĐỊNH SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Kính gửi: Viện Khoa học sở hữu trí tuệ

Số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Dấu nhận đơn

(Dành cho Viện Khoa học sở hữu trí tuệ)


NGƯỜI YÊU CẦU GIÁM ĐỊNH

· Tên (họ tên): ………………………………………………………………………………………………………………………………………..........

· Địa chỉ (Trụ sở): ……………………………………………………………………………………………………………………………………........

· Điện thoại: ……………………………….. Fax: …………………….…………… E-mail: …………………….……………………………….......

· Yêu cầu giám định với tư cách là:

□ Chủ thể quyền sở hữu công nghiệp

□ Người bị xử lý / bị khiếu nại, tố cáo vì xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Người có quyền, lợi ích liên quan

· Người đại diện theo ủy quyền của Người yêu cầu giám định:

Tên(họ tên): ……………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………….…………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………….. Fax: …………………….…………… E-mail: …………………….…………………

ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH

· Tên đối tượng giám định:…………………………………………….……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….……………….…………………….....

· Đối tượng được bảo hộ tương ứng:

□ Sáng chế / giải pháp hữu ích

□ Thiết kế bố trí mạch tích hợp

□ Kiểu dáng công nghiệp

□ Nhãn hiệu

□ Chỉ dẫn địa lý

□ Tên thương mại

□ Khác, cụ thể là ...................................................................

· Dạng thể hiện của đối tượng giám định:

□ Tài liệu dạng giấy

□ Ảnh chụp

□ Video, CD, DVD

□ Mẫu vật

□ Dạng khác, cụ thể là:…………………………………………………………………………………......

............................................................................................................................................................

MỤC ĐÍCH GIÁM ĐỊNH

Xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp do người thứ ba thực hiện. Cụ thể là:

- Người bị nghi ngờ thực hiện hành vi xâm phạm (tên, địa chỉ):…………………………………..…........

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

- Hành vi bị nghi ngờ xâm phạm: ………………………………………………………...............................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

 


Download Mẫu Tờ khai giám định tại đây


Thông tin liên quan:

Quy định pháp luật

Trình tự tiến hành giám định

Hướng dẫn nộp đơn giám định

Mẫu hợp đồng giám định

Biểu giá giám định

Nộp đơn giám định Online