LÃNH ĐẠO VIỆN

Họ và tên: Tạ Quang Minh
Chức vụ: Viện trưởng
Điện thoại: 024. 35563406 - 024.35563450 ext 313
Fax: 024. 35563407
Email: taquangminh@vipri.gov.vn

Họ và tên: Nguyễn Hữu Cẩn
Chức vụ: Phó Viện trưởng
Điện thoại: 024. 35563403 - 024.35563450 ext 112
Fax: 024. 35563407
Email: nguyenhuucan@vipri.gov.vn

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

Họ và tên: Phạm Đình Chướng
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng khoa học, Giám định viên sở hữu trí tuệ
Điện thoại: 024. 35563408
Fax: 024. 35563407
Email: phamdinhchuong@vipri.gov.vn

PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Hằng
Chức vụ: Trưởng phòng
Điện thoại: 024. 35563405 - 024.35563450 ext 110
Fax: 024. 35563407
Email: hangnm@vipri.gov.vn

PHÒNG GIÁM ĐỊNH - ĐỊNH GIÁ

Họ và tên: Đỗ Thị Xuân Hương
Chức vụ: Trưởng phòng
Điện thoại: 024. 35563404 - 024.35563450 ext 114
Fax: 024. 35563407
Email: xuanhuongip@vipri.gov.vn

PHÒNG ĐÀO TẠO - THÔNG TIN

Họ và tên: Bùi Tiến Quyết
Chức vụ: Trưởng phòng
Điện thoại: 024.36321570 - 024. 35563450 ext 118 
Fax: 024. 35563407
Email: quyetbt@vipri.gov.vn

VĂN PHÒNG

Họ và tên: Trần Thị Thu Hằng
Chức vụ: Chánh văn phòng 
Điện thoại: 024.36321569 - 024. 35563450 ext 106 
Fax: 024. 35563407
Email: hangtta@vipri.gov.vn

 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Họ và tên: Bùi Tiến Quyết
Chức vụ: Trưởng văn phòng Đại diện
Điện thoại:024.36321570 - 08.2662.2882
Fax: 024. 35563407
Email: ipacademy-hcmc@vipri.gov.vn