QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Viện KH SHTT) được thành lập năm 2007 theo Quyết định số 846/QĐ-BKHCN ngày 24/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Viện KH SHTT là tổ chức sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, thực hiện chức năng: nghiên cứu khoa học; đào tạo, huấn luyện; giám định, tư vấn và định giá trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

Qua 10 năm thành lập và trưởng thành, ban đầu chỉ có 14 cán bộ, đến nay (tính đến ngày 31/12/2016) Viện KHSHTT đã có đội ngũ cán bộ gần 30 cán bộ, công chức, viên chức, trong đó 90% số lượng cán bộ có trình độ từ đại học trở lên, trong đó có 2 Tiến sỹ, 7 Thạc sỹ.

Về hoạt động nghiên cứu khoa học, đến nay Viện đã thực hiện được 7 đề tài cấp Bộ và gần 70 đề tài cấp cơ sở trong đó tập trung vào các nội dung cụ thể sau: (i) Giai đoạn từ 2007-2013, Viện chủ yếu tập trung nghiên cứu về các phương pháp và các kỹ thuật phục vụ xác định yếu tố xâm phạm đối với các đối tượng quyền sở hữu công nghiệp và phương pháp định giá một số đối tượng sở hữu công nghiệp; (ii) Từ 2013 đến 2016, Viện tập trung nghiên cứu về các công cụ quản trị tài sản trí tuệ, các khía cạnh kinh tế liên quan đến tài sản trí tuệ và các xu hướng mới trong bảo hộ tài sản trí tuệ trên thế giới hiện nay.

Về hoạt động đào tạo: Với phương châm lấy doanh nghiệp làm trung tâm, hoạt động đào tạo của Viện luôn hướng đến việc cung cấp, bồi dưỡng kiến thức về sở hữu trí tuệ, đặc biệt là kỹ năng quản trị tài sản trí tuệ cho các doanh nghiệp Việt Nam. Theo đó, từ năm 2008 Viện phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh triển khai các khóa đào tạo “Quản trị viên tài sản trí tuệ” tại Việt Nam và bước đầu cung cấp những kiến thức về SHTT (pháp luật) và quản trị tài sản trí tuệ (kinh doanh) qua các chuỗi module dành cho các đối tượng học viên khác nhau. Chương trình đã tạo ra một bước tiến mới, xu hướng mới trong việc triển khai hoạt động đào tạo về SHTT và xây dựng được một đội ngũ quản trị viên tài sản trí tuệ đầu tiên của Việt Nam. Đến nay đã có khoảng 600 lượt học viên tham dự Chương trình đào tạo với các cấp độ khác nhau. Trong thời gian tới, Viện vẫn tiếp tục hoàn thiện Chương trình và triển khai với quy mô rộng hơn, bài bản hơn hoạt động này tại các tỉnh thành khác nhằm đáp ứng nguồn nhân lực quản trị viên tài sản trí tuệ của các tổ chức/doanh nghiệp trên cả nước.

Về hoạt động giám định SHCN: ngay từ những ngày đầu triển khai hoạt động giám định (9.2009), đã có nhiều người sử dụng dịch vụ này và kể từ đó, số hồ sơ giám định mà Viện tiếp nhận, xử lý liên tục gia tăng (khoảng 15%/năm; hiện nay, trung bình mỗi tháng Viện tiếp nhận khoảng 55-60 hồ sơ mới) và tính đến tháng 12/2016 Viện đã tiếp nhận và xử lý 3.772 hồ sơ giám định về sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý.

Trong những năm gần đây, Viện đang triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, xây dựng phương pháp luận để triển khai hoạt động định giá tài sản trí tuệ; xây dựng, phát triển công cụ và tiến hành các hoạt động tư vấn, cung cấp dịch vụ khai thác thông tin sở hữu công nghiệp phục vụ công tác quản lý cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh.