Viện Khoa học sở hữu trí tuệ có trụ sở tại:
Địa chỉ: 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại: (84-24) 35563450, 35563451, 35563452
Số fax: (84-24) 35563407
Địa chỉ email: ipacademy@vipri.gov.vn
Địa chỉ website: www.vipri.gov.vn