Viện Khoa học sở hữu trí tuệ thông chào hàng cạnh tranh trong nước các gói thầu thuộc nhiệm vụ Thiết lập, duy trì và phát triển cơ sở dữ liệu thông tin trực tuyến về đối tượng sở hữu công nghiệp và công cụ khai thác phục vụ doanh nghiệp nhỏ và vừa

 

Gói thầu số 1:

Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị, máy chủ

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Loại hợp đồng: Hợp đồng  trọn gói

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

Thời gian bán HSMT: 10h00 ngày 5/9/2018 (trong giờ hành chính)

Thời gian kết thúc bán HSMT: 14h00 ngày 14/9/2018

Địa điểm phát hành HSMT: Phòng 105, số 39 Trần Hưng Đạo, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 02435 563 450,        fax: 02435 563 407

Thời điểm mở thầu: 15h00 ngày 14/9/2018

 

 

Gói thầu số 2:

Tên gói thầu: Dịch vụ vận hành hệ thống

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn, trong nước

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 5 tháng

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

Thời gian phát HSDT: từ 10h00 ngày 31/8/2018 đến trước 10h00 ngày 06/9/2018 (trong giờ hành chính)

Địa điểm phát hành HSDT: Phòng 105, số 39 Trần Hưng Đạo, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 02435 563 450,        fax: 02435 563 407