Tin tức - Hoạt động SHTT trong nước

Hoạt động sở hữu trí tuệ trong nước

Hoạt động SHTT trong nước

Hội thảo "Thực trạng khai thác sáng chế và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam"

Admin 21/12/2016 16:29

Ngày 30/11/2016, tại Hà Nội, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ phối hợp với Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ, Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ tổ chức Hội thảo Thực trạng khai thác sáng chế và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam nhằm thảo luận về các kết quả nghiên cứu và gợi ý chính sách liên quan đến chủ đề này.

Xem thêm