Tin tức - Hoạt động SHTT trong nước

Chương trình đào tạo Quản trị viên Tài sản trí tuệ thành phố Hồ Chí Minh: sứ mệnh 10 năm

Admin 10:02 19/10/2018 16:37

Trong giai đoạn 2008-2018, Chương trình đã đào tạo được 68 giám đốc tài sản trí tuệ, 104 trưởng bộ phận tài sản trí tuệ cùng 195 chuyên viên tài sản trí tuệ, làm nòng cốt cho hoạt động SHTT của Thành phố.

Sở KHCN TP.HCM sáng ngày 17/10/2018 tổ chức Lễ tổng kết 10 năm Chương trình đào tạo Quản trị viên Tài sản trí tuệ TP.HCM (2008-2018) do Sở phối hợp với Viện Khoa học sở hữu trí tuệ tổ chức. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp TP.HCM (WHISE) 2018.

Ông Võ Hưng Sơn – Trưởng phòng Quản lý Sở hữu trí tuệ (thuộc Sở KHCN TP.HCM) cho biết Chương trình đào tạo Quản trị viên Tài sản trí tuệ TP.HCM đào tạo nhân lực làm việc liên quan đến sở hữu trí tuệ (SHTT) theo 3 cấp gồm: Chuyên viên tài sản trí tuệ (TSTT), Trưởng bộ phận TSTT và Giám đốc TSTT.

Sau 10 năm triển khai, Chương trình đào tạo Quản trị viên Tài sản trí tuệ TP.HCM đã đào tạo được 68 giám đốc tài sản trí tuệ, 104 trưởng bộ phận tài sản trí tuệ cùng 195 chuyên viên tài sản trí tuệ, làm nòng cốt cho hoạt động SHTT của Thành phố, và đó là chưa kể đến 579 người tham gia tìm hiểu ít nhất 1 module (30 giờ học).

Tại buổi tổng kết, đại diện Sở KHCN TP.HCM cũng đã trao giấy chứng nhận hoàn thành các cấp cho học viên.

Đại diện Sở KHCN TP.HCM trao giấy chứng nhận hoàn thành các cấp cho học viên.

Hiện nay, để được cấp giấy chứng nhận ở cấp độ nào, học viên phải hoàn thành xong 5 module ở cấp độ đó. Cụ thể, Chuyên viên TSTT học 5 module 1-5, Trưởng bộ phận TSTT học 5 module 6-10 và Giám đốc TSTT học 5 module 11-15.
Như vậy, để hoàn tất Chương trình với cấp độ cao nhất là Giám đốc TSTT, học viên sẽ theo học khoảng 18 tháng, hoàn thành 15 module với tổng giờ học trên lớp là 450 giờ (tương đương 600 tiết).

Phát biểu tại buổi tổng kết, ông Nguyễn Khắc Thanh – Phó Giám đốc Sở KHCN TP.HCM cho biết SHTT được xem là công cụ hữu hiệu trong việc thúc đẩy sự phát triển của thị trường công nghệ nói riêng và phát triển kinh tế nói chung.

Do đó, từ năm 2008, Sở KHCN TP.HCM đã tổ chức Chương trình đào tạo Quản trị viên Tài sản trí tuệ TP.HCM nhằm cung cấp nguồn nhân lực về SHTT cho các trường ĐH, Viện, doanh nghiệp và nhiều tổ chức trung gian, tăng cường quản trị và khai thác TSTT một cách tốt nhất.

Đại diện lãnh đạo Sở KHCN TP.HCM khẳng định trong thời gian sắp tới, Sở sẽ tiếp tục đồng hành cùng Chương trình và các học viên để tăng cường thúc đẩy sự phát triển của thị trường công nghệ ở Thành phố cũng như quy mô cả nước. 

15 module ở Chương trình đào tạo Quản trị viên Tài sản trí tuệ TP.HCM
Module 1: TSTT trong kinh doanh và hoạt động R&D
Module 2: Xác lập và bảo vệ quyền SHTT đối với TSTT
Module 3: Hợp đồng giao kết kinh doanh TSTT
Module 4: Tổ chức hoạt động quản trị TSTT tại doanh nghiệp, trường viện
Module 5: Khía cạnh tài chính của TSTT
Module 6: Vận dụng pháp luật quyền tác giả - quyền liên quan vào hoạt động quản trị
Module 7: Vận dụng pháp luật SHTT vào hoạt động quản trị
Module 8: Vận dụng pháp luật về bảo hộ quyền đối với GCT vào hoạt động quản trị
Module 9: Vận dụng pháp luật về bảo vệ quyền SHTT vào hoạt động quản trị
Module 10: Vận dụng các Điều ước quốc tế về SHTT và quy định SHTT trong các luật khác vào hoạt động quản trị
Module 11: Quản trị sáng kiến và hoạt động R&D
Module 12: Truyền thông và tiếp thị các TSTT
Module 13: Thẩm định giá TSTT
Module 14: Các chiến thuật và chiến lược TSTT
Module 15: Tư vấn, nghiên cứu và giảng dạy về Quản trị TSTT

Nguồn:http://www.dost.hochiminhcity.gov.vn