Tin tức - Hoạt động SHTT trong nước

Đại học Quốc gia TP. HCM tham dự Chương trình Quản trị viên tài sản trí tuệ

Admin 16:31 21/04/2017 16:37

Trong khuôn khổ Chương trình đào tạo Quản trị viên tài sản trí tuệ do Viện Khoa học sở hữu trí tuệ phối hợp với Sở KH&CN TP. HCM  tổ chức, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã cử hơn 100 thành viên tham dự (khoảng 10 thành viên đã chuyển công tác sang đơn vị khác). Trong đó:
·   Người dự ít nhất đã hết 30 giờ của Mô-đun 1; 
·   Người dự nhiều nhất đã hết 450 giờ (đến Mô-đun 15), trong đó, một số vị đã và đang tiếp tục dự lớp buổi tối tại   Sở do mỗi năm lại nghiên cứu tập thể theo các textbooks, cases  khác nhau, cũng như cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến các khía cạnh khác nhau của quyền SHTT. 
Ngoài ra, hiện còn khoảng 30 thành viên khác đang tham dự Chương trình năm 2017 vào Thứ Hai hàng tuần tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, chưa đưa vào danh sách này do chưa thực hiện việc cấp Giấy Chứng nhận từ M1 trở đi.
Danh sách thành viên tham dự

Viện KH SHTT