Tin tức - Hoạt động SHTT trong nước

Khảo sát hoạt động thông tin sở hữu công nghiệp

Admin 15:53 24/07/2017 16:37

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Viện KHSHTT) được Bộ Khoa học và Công nghệ giao thực hiện Dự án “Thiết lập, duy trì và phát triển cơ sở dữ liệu (CSDL) thông tin trực tuyến về đối tượng sở hữu công nghiệp (SHCN) và công cụ khai thác phục vụ doanh nghiệp nhỏ và vừa” thuộc Chương trình “Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020”.

Để có các dữ liệu chính xác, đầy đủ, khách quan phục vụ việc đánh giá thực trạng khai thác cũng như nhu cầu về thông tin SHCN của các doanh nghiệp Việt Nam, từ đó đề xuất giải pháp xây dựng CSDL SHCN phục vụ doanh nghiệp (cung cấp thông tin kịp thời, tin cậy về tình trạng pháp lý của tài sản trí tuệ; thúc đẩy hoạt động chia sẻ thông tin SHCN; cung cấp thông tin SHCN phục vụ việc tạo dựng, bảo hộ và phát triển tài sản trí tuệ (TSTT); khai thác/thương mại hóa TSTT và bảo vệ TSTT...), Viện KHSHTT trân trọng đề nghị quý Đơn vị cung cấp các thông tin bằng cách điền Phiếu khảo sát (được gửi kèm theo Công văn này) và gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ (Viện Khoa học sở hữu trí tuệ; Số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội) hoặc hòm thư của Viện: ipacademy@vipri.gov.vn

Viện KHSHTT mong nhận được thông tin phản hồi của quý Đơn vị trước ngày 15/8/2017.