Tin tức - Hoạt động SHTT trong nước

THÔNG BÁO: Xin ý kiến về hoạt động phát triển tài sản trí tuệ

Admin 10:00 14/04/2017 16:37

Trước hết, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) xin gửi lời chào trân trọng tới quý Đơn vị!

Xây dựng Chiến lược quốc gia về phát triển tài sản trí tuệ (đặc biệt là sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu) là một nhiệm vụ do Chính phủ giao nhằm gỡ bỏ những rào cản trong hoạt động phát triển tài sản trí tuệ của các tổ chức, cá nhân và tạo môi trường thuận lợi nhất thúc đẩy hoạt động này ở Việt Nam. Để đạt được mục tiêu đó, thực trạng phát triển tài sản trí tuệ hiện nay ở Việt Nam cần được phản ánh một cách khách quan và chân thực.

Theo chỉ đạo của Chính phủ, do thời gian rất khẩn trương, để có đầy đủ dữ liệu đáng tin cậy phục vụ việc xây dựng Chiến lược nói trên, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ kính mong nhận được sự giúp đỡ của quý Đơn vị bằng cách dành khoảng 7 phút để cho ý kiến về hoạt động phát triển tài sản trí tuệ của quý Đơn vị.

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của quý Đơn vị! 

• Cho ý kiến về SÁNG CHẾ


• Cho ý kiến về KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP


• Cho ý kiến về NHÃN HIỆU