Tin tức - Hoạt động SHTT trong nước

Tổ chức lớp tập huấn “Xác định yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp cho cán bộ thực thi quyền sở hữu trí tuệ” tại thành phố Hồ Chí Minh

Admin 10:44 23/07/2019 16:37

Ngày 18/07/2019, tại thành phố Hồ Chí Minh (TP. Hồ Chí Minh), Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Viện KHSHTT) tại TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) TP. Hồ Chí Minh tổ chức lớp tập huấn "Xác định yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp (KDCN) cho cán bộ thực thi quyền sở hữu trí tuệ"

Ngày 18/07/2019, tại thành phố Hồ Chí Minh (TP. Hồ Chí Minh), Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Viện KHSHTT) tại TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) TP. Hồ Chí Minh tổ chức lớp tập huấn "Xác định yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp (KDCN) cho cán bộ thực thi quyền sở hữu trí tuệ". Tham dự tập huấn có gần 100 cán bộ thực thi quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) của Cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh.

Tại buổi tập huấn, các cán bộ thực thi quyền SHTT đã được nghe các diễn giả của Viện KHSHTT chia sẻ về các nội dung:

(i) Xác định yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu và KDCN (Quy định pháp luật về yếu tố xâm phạm quyền; Nguyên tắc đánh giá yếu tố xâm phạm quyền; Thông tin cần có về yếu tố xâm phạm quyền; Mối quan hệ giữa yếu tố xâm phạm – hành vi xâm phạm);

(ii) Hướng dẫn tra cứu thông tin sở hữu công nghiệp (SHCN) phục vụ hoạt động thực thi quyền SHTT (Vai trò của tra cứu thông tin SHCN; Nội dung, cách thức tra cứu thông tin SHCN; Thực hành tra cứu thông tin SHCN trên Nền tảng dữ liệu và dịch vụ thông tin SHCN – Nền tảng IPPlatform do Viện KHSHTT xây dựng).

TS. Nguyễn Hữu Cẩn – Phó Viện trưởng Viện KHSHTT chia sẻ tại buổi tập huấn

Buổi tập huấn giúp cho các cán bộ thực thi quyền SHTT của Cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh nắm bắt được nguyên tắc, phương pháp đánh giá yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp; kỹ năng tra cứu thông tin SHCN nhằm phục vụ đánh giá yếu tố xâm phạm đối với nhãn hiệu và KDCN./.

 

VPĐD Viện KHSHTT tại TP. HCM