Danh sách các sở Khoa học và Công nghệ

Admin 15:01 15/02/2017 16:37

 

Các sở Khoa học và Công nghệ

 

                   

                     Website

1. Sở KH&CN An Giang

2. Sở KH&CN Bà Rịa - Vũng Tàu

3. Sở KH&CN Bắc Giang

4. Sở KH&CN Bắc Ninh

5. Sở KH&CN Bến Tre

6. Sở KH&CN Bình Định

7. Sở KH&CN Bình Phước

8. Sở KH&CN Bình Thuận

9. Sở KH&CN Cần Thơ

10. Sở KH&CN Đà Nẵng

11. Sở KH&CN Đắc Lắc

12. Sở KH&CN Đồng Nai

13. Sở KH&CN Hà Nội

14. Sở KH&CN Hà Tĩnh

15. Sở KH&CN Hải Phòng

16. Sở KH&CN Hòa Bình

17. Sở KH&CN Tp. Hồ Chí Minh

18. Sở KH&CN Kiên Giang

19. Sở KH&CN Kon Tum

20. Sở KH&CN Lào Cai

21. Sở KH&CN Long An

22. Sở KH&CN Nam Định

23. Sở KH&CN Nghệ An

24. Sở KH&CN Phú Thọ

25. Sở KH&CN Quảng Trị

26. Sở KH&CN Sơn La

27. Sở KH&CN Thanh Hoá

28. Sở KH&CN Thái Bình

29. Sở KH&CN Thừa Thiên-Huế

30. Sở KH&CN Tiền Giang

31. Sở KH&CN Vĩnh Long

32. Sở KH&CN Vĩnh Phúc

http://sokhoahoccn.angiang.gov.vn/

http://sokhcn.baria-vungtau.gov.vn/

http://www.bacgiang.gov.vn/

http://khcn.bacninh.gov.vn/

http://www.dost-bentre.gov.vn/

http://www.dostbinhdinh.org.vn/

http://www.khcnbinhphuoc.gov.vn/

http://www.skhcn.binhthuan.gov.vn/

http://www.sokhcn.cantho.gov.vn/

http://www.dost.danang.gov.vn/

http://www.skhcndaklak.gov.vn/

http://www.dost-dongnai.gov.vn/

http://www.dost.hanoi.gov.vn/

http://www.khcnhatinh.gov.vn//

http://www.haiphongdost.gov.vn/

http://www.bitco.com.vn/khcnhoabinh/

http://www.dost.hochiminhcity.gov.vn/

khoahoc.kiengiang.gov.vn/

http://www.skhcn.kontum.egov.vn/

http://www.laocai.gov.vn/sokhcn/

http://tdclongan.com/

http://khcnnamdinh.vn/

http://www.ngheandost.gov.vn/

http://www.dostephutho.gov.vn/

http://www.dostquangtri.gov.vn/

http://sonla.tcvn.gov.vn/

http://skhcn.thanhhoa.gov.vn/KHCN/

http://thaibinhdost.gov.vn/

http://skhcn.hue.gov.vn/

http://tiengiangdost.gov.vn/

http://www.skhcn.vinhlong.gov.vn/

http://www.vinhphucdost.gov.vn/