Tham Khảo

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. Bảng phân loại Sáng chế (IPC): Download tại đây

2. Bảng phân loại Kiểu dáng công nghiệp (Locarno): Download tại đây

3. Bảng phân loại Nhãn hiệu (Nice): Download tại đây

4. Bảng phân loại Hình (Vienne): Dowload tại đây

5. Giới thiệu, hướng dẫn tra cứu sáng chế online: Download tại đây

6. Tra cứu thông tin Sáng chế: Dowload tại đây

7. Hướng dẫn tra cứu thông tin Sáng chế: Download tại đây

8. Tài liệu hướng dẫn tra cứu Sáng chế (Wipo): Dowload tại đây