Tra cứu Sáng chế tại Cơ sở dữ liệu của Cơ quan Sáng chế Châu Âu (EPO)

Admin 14:57 13/02/2017 16:37

1.Giới thiệu

Cơ sở dữ liệu ESP@CENET của Cơ quan Sáng chế Châu Âu

- Cơ sở dữ liệu này bao gồm khoảng 60 triệu sáng chế của 85 nước từ năm 1836 đến nay.

- Sử dụng Phân loại sáng chế quốc tế (IPC) & Phân loại sáng chế của EPO (ECLA) là phân loại IPC được chi tiết hóa.

- Trong đó 30,5 triệu sáng chế có tên tiếng Anh.

- 29,5 triệu sáng chế có phân loại ECLA.

- 19,5 triệu sáng chế có tóm tắt tiếng Anh.

- Dữ liệu sáng chế của EPO & WIPO được cập nhật hàng tuần, dữ liệu sáng chế của các nước khác được cập nhật hàng tháng.

2. Tra cứu sáng chế
Tại đây