Tra cứu Sáng chế tại Cơ sở dữ liệu của Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO)

Admin 16:23 13/02/2017 16:37

1. Giới thiệu

Cơ sở dữ liệu PATENTSCOPE  của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới

- Tra cứu full-text của hơn 3,1 triệu đơn PCT được công bố từ 1978 đến nay.                         

- MTSC được công bố bằng tiếng Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Nga, Nhật Bản.

- Mô tả sáng chế dạng PDF và dạng text.

- Báo cáo tình trạng đơn PCT từ 1998.

2. Tra cứu sáng chế

Tại đây