Toggle Menu

Tin nổi bật

Hoạt động SHTT trong nước

Kết quả vận hành và khai thác Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (Nền tảng IPPlatform) trong Tháng 02/2024

 Nền tảng IPPlatform tiếp tục được vận hành ổn định trên https://ipplatform.gov.vn phục vụ khai thác miễn phí thông tin sở hữu công nghiêp (SHCN). Kết quả khai thác Nền tảng này trong Tháng 02/2024 được thể hiện qua thống kê truy cập và các hoạt động khác có liên quan, cụ thể như sau:
- Tổng số Visitors truy cập trong Tháng 02/2024 là 10,816 (trung bình 387 Visitors/ngày). Ngày có số lượng Visitors truy cập nhiều nhất trong Tháng 02/2024 là 877 (29/02/2024). Ngày có số First Time Visitors nhiều nhất trong Tháng 02/2024 là 945 (28/02/2024). 

Kết quả vận hành và khai thác Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (Nền tảng IPPlatform) trong Tháng 02/2024

Biểu đồ 1. Thống kê Visitors Tháng 02/2024

- Tổng số Page Views trong Tháng 02/2024 là 92,322 (trung bình 3,183 Page Views/ngày). Ngày có số Page Views nhiều nhất trong Tháng 02 là 8,850 (29/02/2024). 

Kết quả vận hành và khai thác Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (Nền tảng IPPlatform) trong Tháng 02/2024

 Biểu đồ 2. Thống kê Page Views Tháng 02/2024

- Số lượng Visitors vào ngày nghỉ (cuối tuần, nghỉ lễ) trong Tháng 02/2024 là 1,211; Tổng số Page Views vào ngày nghỉ trong Tháng 02/2024 là 11,995.

- Phối hợp với các Trạm IPPlatform và Đối tác tiếp nhận và xử lý 9 yêu cầu tư vấn miễn phí về SHCN, cập nhật thông tin, đăng thông tin chào mua, chào bán đối tượng và dịch vụ SHCN thông qua Nền tảng IPPlatform và Fanpage IPPlatform; tiếp nhận và thực hiện yêu cầu dịch vụ tư vấn về SHCN: 04 hồ sơ tra cứu thông tin SHCN, đánh giá khả năng bảo hộ/khả năng sử dụng đối tượng SHCN; hồ sơ xác lập quyền SHCN. 

- Phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện chuyển giao, cập nhật cơ sở dữ liệu SHCN vào Nền tảng IPPlatform phục vụ hoạt động khai thác thông tin SHCN của doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân theo tinh thần chỉ đạo của Thứ trưởng Bùi Thế Duy.

- Chuẩn bị kế hoạch triển khai Hội nghị kết nối các chủ sở hữu quyền SHTT trên Nền tảng IPPlatform với các vườn ươm, doanh nghiệp, tập đoàn và các nhà đầu tư thuộc Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025./.

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ
 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới cập nhật