Toggle Menu

Tin nổi bật

Hoạt động SHTT trong nước

Kết quả vận hành và khai thác Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (Nền tảng IPPlatform) trong Tháng 04/2024

Nền tảng IPPlatform tiếp tục được vận hành ổn định trên https://ipplatform.gov.vn phục vụ khai thác miễn phí thông tin sở hữu công nghiêp (SHCN). Kết quả khai thác Nền tảng này trong Tháng 04/2024 được thể hiện qua thống kê truy cập và các hoạt động khác có liên quan, cụ thể như sau:
- Tổng số Visitors truy cập trong Tháng 04/2024 là 17,668 (trung bình 588 Visitors/ngày) tăng 10% so với tháng trước. Ngày có số lượng Visitors truy cập nhiều nhất trong Tháng 04/2024 là 1,030 (09/04/2024). Ngày có số First Time Visitors nhiều nhất trong Tháng 04/2024 là 321 (05/04/2024). 

Kết quả vận hành và khai thác Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (Nền tảng IPPlatform) trong Tháng 04/2024

Biểu đồ 1. Thống kê Visitors Tháng 03/2024

- Tổng số Page Views trong Tháng 04/2024 là 148,019 (trung bình 4,933 Page Views/ngày) tăng 35% so với tháng trước. Ngày có số Page Views nhiều nhất trong Tháng 04 là 8,526 (01/04/2024). 

Kết quả vận hành và khai thác Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (Nền tảng IPPlatform) trong Tháng 04/2024

Biểu đồ 2. Thống kê Page Views Tháng 03/2024

- Số lượng Visitors vào ngày nghỉ (cuối tuần, nghỉ lễ) trong Tháng 04/2024 là 1,403; Tổng số Page Views vào ngày nghỉ trong Tháng 04/2024 là 11,930.
- Phối hợp với các Trạm IPPlatform và Đối tác tiếp nhận và xử lý 30 yêu cầu tư vấn miễn phí về SHCN, cập nhật thông tin, đăng thông tin chào mua, chào bán đối tượng và dịch vụ SHCN thông qua Nền tảng IPPlatform và Fanpage IPPlatform; tiếp nhận và thực hiện yêu cầu dịch vụ tư vấn về SHCN: 09 hồ sơ tra cứu thông tin SHCN, đánh giá khả năng bảo hộ/khả năng sử dụng đối tượng SHCN; hồ sơ xác lập quyền SHCN. 
- Tiếp tục phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện chuyển giao, cập nhật cơ sở dữ liệu SHCN vào Nền tảng IPPlatform phục vụ hoạt động khai thác thông tin SHCN của doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân theo tinh thần chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ.
- Chuẩn bị kế hoạch triển khai Hội nghị kết nối các chủ sở hữu quyền SHTT trên Nền tảng IPPlatform với các vườn ươm, doanh nghiệp, tập đoàn và các nhà đầu tư và các khóa đào tạo, huấn luyện về sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST thuộc Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025./.


Viện Khoa học sở hữu trí tuệ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới cập nhật