Liên kết hữu ích
    Ngày cập nhật: 15/01/2016

  Về việc chuyển trụ sở làm việc của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ
  Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015, phương hướng công tác năm 2016 của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ
  Hội thảo “Phát triển và chuyển giao tài sản trí tuệ”

  Viện Khoa học sở hữu trí tuệ thăm và làm việc tại Nhật Bản
  Hội thảo “Sở hữu trí tuệ trong giao dịch bảo đảm và tài chính: Cơ hội và thách thức cho Việt Nam”
  Hội thảo trực tuyến “Kỹ thuật xác định giá trị tài sản trí tuệ”
Tin mới
Viện Khoa học sở hữu trí tuệ thông báo chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu Nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ
Viện Khoa học sở hữu trí tuệ thông báo kết quả xét thầu chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu Nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ
HƯỚNG DẪN NỘP ĐƠN GIÁM ĐỊNH
Thông báo về áp dụng hình thức hợp đồng bằng văn bản trong việc yêu cầu và thực hiện yêu cầu giám định sở hữu công nghiệp
Về việc chuyển trụ sở làm việc của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ
Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015, phương hướng công tác năm 2016 của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ
Hội thảo “Phát triển và chuyển giao tài sản trí tuệ”
Hội thảo “Quản trị tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp - Kinh nghiệm của Nhật Bản”
KHẢO SÁT VỀ TÌNH HÌNH BẢO HỘ VÀ KHAI THÁC SÁNG CHẾ TẠI VIỆT NAM
Thông báo về lịch Tiếp công dân tại Viện Khoa học sở hữu trí tuệ
KHẢO SÁT VỀ TÌNH HÌNH CHUYỂN NHƯỢNG TÀI SẢN TRÍ TUỆ
Hội thảo “Quản trị tài sản trí tuệ và một số công cụ quản trị”
Hội thảo “Sở hữu trí tuệ trong giao dịch bảo đảm và tài chính: Cơ hội và thách thức cho Việt Nam”
Hội thảo trực tuyến “Kỹ thuật xác định giá trị tài sản trí tuệ”
Khảo sát tình hình Quản trị tài sản trí tuệ & nhu cầu Đào tạo nhân lực quản trị tài sản trí tuệ
Thông báo về việc áp dụng quy định pháp luật mới về nội dung giám định sở hữu trí tuệ
Hướng dẫn nộp đơn giám định
Một số hình ảnh Khóa Bồi dưỡng quản trị viên tài sản trí tuệ tại TP. Hồ Chí Minh do Viện Khoa học sở hữu trí tuệ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh tổ chức

Văn bản pháp luật