Xem thêm

Nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu khoa học năm 2015

Vấn đề giải quyết xung đột giữa một nhãn hiệu dùng cho sản phẩm/hàng hóa với một nhãn hiệu khác trùng/tương tự dùng cho dịch vụ buôn bán...

Xem thêm
Xem thêm

Đào tạo

Chương trình - Kế hoạch đào tạo

Chương trình đào tạo về sở hữu trí tuệ của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ là sản phẩm nghiên cứu của Đề tài "Xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhân lực quản lý tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp" trên...

Xem thêm
Xem thêm

Giám định

Giám định về sở hữu trí tuệ

Tham dự lễ ký kết có sự hiện diện của Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ kiêm Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ - ông Trần Việt Thanh, Hiệu trưởng trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh - bà Mai Hồng Quỳ cùng Phó Cục trưởng, Phó Hiệu trưởng, các cán bộ chủ chốt của Cục Sở hữu trí tuệ và trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh. Với mục đích thiết lập một khuôn khổ cho quan hệ hợp tác song phương giữa hai bên nhằm thúc đẩy các hoạt động sở hữu trí tuệ trong Trường cũng như mở rộng phạm vi, nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ của Cục

Xem thêm
Xem thêm

Định giá

Định giá về sở hữu trí tuệ

Tham dự lễ ký kết có sự hiện diện của Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ kiêm Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ - ông Trần Việt Thanh, Hiệu trưởng trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh - bà Mai Hồng Quỳ cùng Phó Cục trưởng, Phó Hiệu trưởng, các cán bộ chủ chốt của Cục Sở hữu trí tuệ và trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh. Với mục đích thiết lập một khuôn khổ cho quan hệ hợp tác song phương giữa hai bên nhằm thúc đẩy các hoạt động sở hữu trí tuệ trong Trường cũng như mở rộng phạm vi, nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ của Cục

Xem thêm

Tra cứu

Giới thiệu các công cụ tra cứu

Để giúp người dùng tìm kiếm các thông tin/dữ liệu trong nước và quốc tế liên quan đến các đối tượng SHCN, chúng tôi đã xây dựng một số công cụ hỗ trợ, cụ thể như sau:

Xem thêm