Liên hệ

Trụ sở chính tại Hà Nội:

Địa chỉ: 39 Trần Hưng Đạo, phường, Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Hotline:1800556863
Số điện thoại: (84-4) 35563450, 35563451, 35563452
Số fax: (84-24) 35563407
Địa chỉ email: ipacademy@vipri.gov.vn
Địa chỉ website: www.vipri.gov.vn

 

Văn phòng đại diện tại Hồ Chí Minh:

Địa chỉ: 273 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: 1800556863
Số điện thoại: 0826622882
Số fax: (084-24) 35563407
Địa chỉ email: ipacademy-hcmc@vipri.gov.vn