Toggle Menu

Tin nổi bật

Tin tức

Kết quả vận hành và khai thác Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (Nền tảng IPPlatform) trong Tháng 11/2023

Nền tảng IPPlatform tiếp tục được vận hành ổn định trên https://ipplatform.gov.vn phục vụ khai thác miễn phí thông tin sở hữu công nghiêp (SHCN). Kết quả khai thác Nền tảng này trong Tháng 11/2023 được thể hiện qua thống kê truy cập và các hoạt động khác có liên quan, cụ thể như sau:
- Tổng số Visitors truy cập trong Tháng 11/2023 là 20,584 (trung bình 686 Visitors/ngày) – tăng 26% với Tháng 10/2023. Ngày có số lượng Visitors truy cập nhiều nhất trong Tháng 11/2023 là 1,087 (28/11/2023). Ngày có số First Time Visitors nhiều nhất trong Tháng 11/2023 là 261 (28/11/2023). 

Kết quả vận hành và khai thác Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (Nền tảng IPPlatform) trong Tháng 11/2023

 Biểu đồ 1. Thống kê Visitors Tháng 11/2023


- Tổng số Page Views trong Tháng 11/2023 là 204,509 (trung bình 6,816 Page Views/ngày) – tăng khoảng 21% với Tháng 10/2023. Ngày có số Page Views nhiều nhất trong Tháng 11 là 12,195 (28/11/2023). 

Kết quả vận hành và khai thác Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (Nền tảng IPPlatform) trong Tháng 11/2023

 Biểu đồ 2. Thống kê Page Views Tháng 11/2023


- Số lượng Visitors vào ngày nghỉ (cuối tuần, nghỉ lễ) trong Tháng 11/2023 là 1,481 giảm khoảng 15% so với Tháng 10/2023; Tổng số Page Views vào ngày nghỉ trong Tháng 11/2023 là 12,559 giảm khoảng 20% so với Tháng 10/2023.
- Phối hợp tổ chức Hội nghị “Kết nối tìm hiểu nhu cầu và tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp khoa học công nghệ về sở hữu trí tuệ” tại khu vực phía Nam nhằm kết nối và tìm hiểu nhu cầu tư vấn về sở hữu trí tuệ SHTT và các lĩnh vực liên quan của các doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST, doanh nghiệp KHCN, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, các trường đại học, viện nghiên cứu … và thực hiện tư vấn miễn phí về SHTT theo yêu cầu của doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân.
- Phối hợp với các Trạm IPPlatform và Đối tác tiếp nhận và xử lý 39 yêu cầu tư vấn miễn phí về SHCN, cập nhật thông tin, đăng thông tin chào mua, chào bán đối tượng và dịch vụ SHCN thông qua Nền tảng IPPlatform và Fanpage IPPlatform; tiếp nhận và thực hiện yêu cầu dịch vụ tư vấn về SHCN: 06 hồ sơ tra cứu thông tin SHCN, đánh giá khả năng bảo hộ/khả năng sử dụng đối tượng SHCN; hồ sơ xác lập quyền SHCN. 

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới cập nhật