Toggle Menu

Tin nổi bật

Hoạt động SHTT trong nước

CẬP NHẬT, CHUẨN HÓA CHƯƠNG TRÌNH, TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG VỀ QUẢN TRỊ TSTT Ở TRÌNH ĐỘ CƠ BẢN

Trong bồi dưỡng nhân lực về sở hữu trí tuệ, chương trình, tài liệu bồi dưỡng là những yếu tố đặc biệt quan trọng, có vai trò công cụ truyền tải kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệp cho học viên, giúp giảng viên phát triển khả năng và kỹ năng truyền thụ tri thức về sở hữu trí tuệ cho học viên một cách hiệu quả nhất. 
Mặc dù công tác bồi dưỡng về quản trị tài sản trí tuệ ở Việt Nam trong thời gian qua đã đạt được một số kết quả đáng kể, tuy nhiên chương trình, tài liệu bồi dưỡng vẫn cần được tiếp tục cập nhật, cải tiến nhằm đáp ứng những yêu cầu, đòi hỏi mới của thực tiễn. Vì vậy, trong khuôn khổ đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn chuẩn hóa chương trình và tài liệu bồi dưỡng cơ bản về quản trị tài sản trí tuệ tại Việt Nam”, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ đã thực hiện cập nhật, chuẩn hóa chương trình, tài liệu bồi dưỡng về quản trị tài sản trí tuệ ở trình độ cơ bản, trong đó đã cập nhật những nội dung mới, chú trọng gắn kết với chu trình tài sản trí tuệ trong thiết kế cấu trúc, nội dung và thống nhất tài liệu bồi dưỡng về quản trị tài sản trí tuệ.
Toàn bộ nội dung Chương trình và Tài liệu bồi dưỡng có thể xem tại đây.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới cập nhật