Toggle Menu

Hoạt động SHTT trong nước

Hội nghị "Tập huấn nâng cao năng lực quản lý, khai thác và phát triển quyền sở hữu công nghiệp cho các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông"

Thực hiện Kế hoạch số 413/KH-UBND ngày 23/6/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc triển khai Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đăk Nông và kế hoạch đào tạo, huấn luyện về sở hữu trí tuệ (SHTT) phục vụ quản lý nhà nước về SHTT của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Viện KHSHTT), ngày 28/10/2022 Sở Khoa học và Công nghệ Đắk Nông (Sở KH&CN Đắk Nông) phối hợp với Viện KHSHTT tổ chức Hội nghị “Tập huấn nâng cao năng lực quản lý, khai thác và phát triển quyền sở hữu công nghiệp cho các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông” cho cán bộ, công chức, viên chức của các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội và đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Hội nghị Tập huấn nâng cao năng lực quản lý, khai thác và phát triển quyền sở hữu công nghiệp cho các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ông Đặng Văn Tin - Phó Giám đốc Sở KH&CN Đắk Nông phát biểu tại Hội nghị 

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Hữu Cẩn – Phó Viện trưởng Viện KHSHTT; ông Đặng Văn Tin - Phó Giám đốc Sở KH&CN Đắk Nông, cùng hơn 50 đại biểu đến từ Văn phòng tỉnh ủy, Ban tuyên giáo tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp, các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thực thi như Thanh tra, Công an, Cục Quản lý thị trường, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm soát nhân dân, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khai thác và sử dụng chỉ dẫn địa lý (CDĐL), nhãn hiệu chứng nhận (NHCN), nhãn hiệu tập thể (NHTT)… và các cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Hội nghị Tập huấn nâng cao năng lực quản lý, khai thác và phát triển quyền sở hữu công nghiệp cho các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ông Nguyễn Hữu Cẩn – Phó Viện trưởng Viện KHSHTT chia sẻ tại Hội nghị

Tại Hội nghị tập huấn, các giảng viên, chuyên gia của Viện KHSHTT và Sở KH&CN Đắk Nông đã chia sẻ với các đại biểu tham dự về các chủ đề: Tổng quan về hoạt động quản lý nhà nước về SHTT; Tư vấn, hỗ trợ xác lập, thực thi, quản lý quyền sở hữu công nghiệp (SHCN); Quản lý và phát triển CDĐL, NHCN và NHTT; Hướng dẫn sử dụng công cụ khai thác thông tin và dịch vụ SHCN trên Nền tảng IPPlatform; Chiến lược SHTT đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Hội nghị Tập huấn nâng cao năng lực quản lý, khai thác và phát triển quyền sở hữu công nghiệp cho các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Đại diện các đại biểu tham dự Hội nghị

Hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp và nhận được sự đánh giá cao của các đại biểu tham dự; góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về SHTT và hoạt động quản lý, phát triển CDĐL, NHCN và NHTT liên quan đến các sản phẩm đặc thù của tỉnh Đắk Nông./.

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ
 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới cập nhật