Toggle Menu

Hoạt động SHTT trong nước

Hội nghị "Tập huấn quản trị tài sản trí tuệ và sử dụng dịch vụ sở hữu công nghiệp cho các chủ thể tham gia Chương trình phát triển tài sản trí tuệ và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Hòa Bình"

Nhằm đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ (SHTT) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2022, đồng thời tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ nâng cao nhận thức và kỹ năng về quản trị tài sản trí tuệ (TSTT); sử dụng và khai thác dịch vụ sở hữu công nghiệp (SHCN), ngày 02/12/2022, Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình (Sở KH&CN Hòa Bình) phối hợp với Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Viện KHSHTT) tổ chức Hội nghị “Tập huấn quản trị TSTT và sử dụng dịch vụ SHCN cho các chủ thể tham gia Chương trình phát triển TSTT và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Hòa Bình”.

Hội nghị “Tập huấn quản trị tài sản trí tuệ và sử dụng dịch vụ sở hữu công nghiệp cho các chủ thể tham gia Chương trình phát triển tài sản trí tuệ và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Hòa Bình”

TS. Đỗ Hải Hồ - Giám đốc Sở KH&CN Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị  

Tham dự Hội nghị có TS. Đỗ Hải Hồ - Giám đốc Sở KH&CN Hòa Bình, TS. Nguyễn Hữu Cẩn – Phó Viện trưởng Viện KHSHTT; cùng gần 100 đại biểu đến từ các Sở: Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông; các Ban, ngành: Hội nông dân, Liên minh Hợp tác xã, Văn phòng điều phối Chương trình Nông thôn mới, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch, Quỹ Phát triển KH&CN, UBND các huyện, thành phố, Hiệp hội Doanh nghiệp; các chủ sở hữu nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể; các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển TSTT và Chương trình OCOP tỉnh Hòa Bình.

Hội nghị “Tập huấn quản trị tài sản trí tuệ và sử dụng dịch vụ sở hữu công nghiệp cho các chủ thể tham gia Chương trình phát triển tài sản trí tuệ và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Hòa Bình”

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các giảng viên, chuyên gia của Viện KHSHTT đã chia sẻ về các nội dung liên quan đến quản trị TSTT (tạo dựng, xác lập quyền, thương mại hóa và bảo vệ quyền đối với TSTT); kinh nghiệm khai thác và quản lý các chỉ dẫn thương mại cộng đồng (chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể); hướng dẫn sử dụng và khai thác dịch vụ SHCN tại Trạm IPPlatform Hòa Bình cho các chủ thể có nhu cầu thông tin và sử dụng dịch vụ SHCN trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Hội nghị “Tập huấn quản trị tài sản trí tuệ và sử dụng dịch vụ sở hữu công nghiệp cho các chủ thể tham gia Chương trình phát triển tài sản trí tuệ và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Hòa Bình”

TS. Nguyễn Hữu Cẩn – Phó Viện trưởng Viện KHSHTT chia sẻ tại Hội nghị

Hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp và nhận được sự đánh giá cao của các đại biểu tham dự; góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về SHTT; nâng cao kỹ năng tạo lập, xác lập quyền, bảo vệ và thương mại hóa TSTT cho doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân; phát huy vai trò hỗ trợ của Trạm IPPlatform Hòa Bình đối với hoạt động khai thác thông tin và sử dụng dịch vụ SHCN phục vụ tạo lập, bảo hộ và quản trị TSTT./.

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ
 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới cập nhật