Toggle Menu

Tin nổi bật

Hoạt động SHTT trong nước

Hội nghị "Tổng kết hoạt động vận hành, khai thác Nền tảng IPPlatform và các Trạm IPPlatform"

Nhằm tổng kết hoạt động vận hành khai thác Nền tảng Dữ liệu và Dịch vụ sở hữu công nghiệp (Nền tảng IPPlatform) và các Trạm Khai thác thông tin và sử dụng dịch vụ sở hữu công nghiệp (Trạm IPPlatform) trong 3 năm qua và đề xuất giải pháp tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, khai thác và cung cấp dịch vụ  thông tin sở hữu công nghiệp (SHCN) trong thời gian tới, ngày 26/5/2023, tại Hà Nội, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Viện KHSHTT) đã phối hợp với Trung tâm quốc gia về Đào tạo và Thông tin sở hữu công nghiệp Nhật Bản (INPIT) và các Trạm IPPlatform tổ chức Hội nghị "Tổng kết hoạt động vận hành, khai thác Nền tảng IPPlatform và các Trạm IPPlatform".
Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt, Nguyên Bộ trưởng Hoàng Văn Phong, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang. Hội nghị còn có sự tham dự (trực tiếp và trực tuyến) của gần 200 đại biểu là Lãnh đạo và cán bộ từ các đơn vị trực thuộc Bộ, hiệp hội, trường đại học, các công ty luật và 37 Sở KH&CN trên cả nước. 

Hội nghị Tổng kết hoạt động vận hành, khai thác Nền tảng IPPlatform và các Trạm IPPlatform

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu mạc Hội nghi, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động vận hành, khai thác Nền tảng IPPlatform và các Trạm IPPlatform trong thời gian qua. Bộ trưởng chỉ đạo cần tiếp tục duy trì, vận hành và phát triển Nền tảng IPPlatform và các Trạm IPPlatform để phổ biến rộng rãi, khai thác hiệu quả thông tin SHCN. Bộ trưởng đề nghị các Sở KH&CN cần phối hợp chặt chẽ với Viện KHSHTT phát triển mạng lưới các Trạm IPPlatform; các Trạm IPPlatform phải được vận hành ổn định, hiệu quả từ việc phục vụ quản lý nhà nước ở địa phương đến việc hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân khai thác dễ dàng thông tin SHCN phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển TSTT của địa phương. Theo Bộ trưởng, thông tin sở hữu công nghiệp là tài sản nhà nước mà Bộ KH&CN được giao nhiệm vụ quản lý, do đó cần được các đơn vị chức năng liên quan thuộc Bộ, cụ thể là Cục Sở hữu trí tuệ và Viện KHSHTT phối hợp khai thác tối đa để phục vụ cho xã hội. Bộ trưởng cũng đề nghị các đơn vị chức năng của Bộ chủ động, tích cực hỗ trợ, phối hợp với Viện KHSHTT trong việc duy trì, nâng cấp Nền tảng IPPlatform, đảm bảo dữ liệu sở hữu công nghiệp được cập nhật thường xuyên, đầy đủ. 

Hội nghị Tổng kết hoạt động vận hành, khai thác Nền tảng IPPlatform và các Trạm IPPlatform

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt, nguyên Bộ trưởng Hoàng Văn Phong và Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang và đại biểu tham dự Hội nghị

Hội nghị Tổng kết hoạt động vận hành, khai thác Nền tảng IPPlatform và các Trạm IPPlatform

Toàn cảnh Hội nghị

Sau khi nghe Báo cáo kết quả vận hành, khai thác Nền tảng IPPlatform và các Trạm IPPlatform, các đại biểu đã phát biểu đánh giá thực trạng, nêu những hạn chế và kiến nghị những giải pháp nhằm vận hành ổn định, khai thác hiệu quả Nền tảng IPPlatform và các Trạm IPPlatform. 
Nền tảng IPPlatform là sản phẩm hình thành từ việc thực hiện nghiệm vụ KH&CN được Viện KHSHTT phối hợp với Cục SHTT đưa vào vận hành. Nền tảng đã được vận hành ổn định, cho phép người dùng truy cập miễn phí, tra cứu nhanh thông tin về các đối tượng SHCN cũng như sử dụng các chức năng sẵn có. Nền tảng đã thu hút được số lượng người dùng ngày càng tăng. Tính đến nay đã có hơn 344 nghìn khách thường xuyên với hơn 4 triệu lượt truy cập. Thông qua việc vận hành Nền tảng IPPlatform, ngoài việc tiếp cập dễ dàng thông tin SHCN, khách truy cập còn nhận được tư vấn miễn phí và sử dụng các dịch vụ khác do Viện KHSHTT cung cấp. Bên cạnh các chức năng ưu việt, Nền tảng IPPlatform, vẫn còn các hạn chế, gây ảnh hưởng đến việc tiếp cận đầy đủ, khai thác hiệu quả thông tin SHCN phục vụ quản lý nhà nước và phát triển TSTT như: thời gian gần đây dữ liệu chưa được cập nhật kịp thời và đầy đủ; thiếu công cụ cho phép cập nhật nhanh, chính xác, đầy đủ dữ liệu trực tuyến từ Cục SHTT.
Các Trạm IPPlatform mới thành lập đã từng bước ổn định hoạt động và đã thu được kết quả ban đầu. Theo báo cáo chưa đầy đủ (của 13/26 Trạm IPPLatforn) thì các Trạm đã hướng dẫn khai thác Nền tảng IPPlatform cho 1.215 lượt người; tư vấn khai thác thông tin cho 2.741 lượt người và hỗ trợ thực thi quyền SHCN cho 1.624 lượt người. Hiệu quả vận hành các Trạm IPPlatform khác nhau, phụ thuộc vào năng lực của cán bộ vận hành Trạm, sự quan tâm, đầu tư của đơn vị quản lý Trạm cho việc quảng bá, tuyên truyền, hướng dẫn khai thác Trạm và cho đào tạo nâng cao năng lực của cán bộ vận hành Trạm.
Trong phần thảo luận, ngoài việc ghi nhận, đánh giá các mặt được, mặt còn hạn chế nêu trên, các đại biểu cũng đã thống nhất một số nội dung sau:
- Nhất trí với nội dung Báo cáo của Viện KHSTTT, trong đó: có các kết quả hoạt động vận hành, khai thác Nền tảng IPPlatform và các Trạm IPPlatform; đánh giá các hạn chế và đề xuất các giải pháp khắc phục;
- Việc duy trì, vận hành Nền tảng IPPlatform và phát triển các Trạm IPPlatform là cần thiết, góp phần thúc đẩy việc phổ biến rộng rãi, đầy đủ thông tin SHCN đến với công chúng, thúc đẩy việc khai  thác hiệu quả thông tin SHCN phục vụ cho quản lý nhà nước về SHCN từ Trung ương đến địa phương và phục vụ cả hoạt động nghiên cứu, tạo lập, bảo hộ, khai thác và phát triển TSTT;
- Nền tảng IPPlatfom là sản phẩm - Tài sản hình thành từ việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN do Bộ KH&CN giao kinh phí từ nguồn Ngân sách Nhà nước. Đây là Nền tảng của Bộ, cần được Bộ quản lý, cho tiếp tục duy trì, vận hành và phát triển để phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước về SHCN: phổ biến thông tin SHCN và hỗ trợ khai thác chúng phục vụ lại hoạt động quản ký nhà nước về SHCN và phát triên TSTT;
- Để khắc phục các hạn chế của Nền tảng IPPlatform, cần xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành Quy chế quản lý, vận hành Nền tảng IPPlatform, trong đó quy định trách nhiệm và thẩm quyền của các đơn vị của Bộ cũng như cơ chế phối hợp để bảo đảm duy trì, vận hành ổn định Nền tảng; nâng cấp Nền tảng và các công cụ khai thác đáp ứng yêu cầu mới; đặc biệt là bảo đảm Nền tảng được cập nhật thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác;
- Các Trạm IPPlatform là công cụ nối dài của Nền tảng do các Sở KH&CN/Viện nghiên cứu quản lý để đưa thông tin đến gần với công chúng, hỗ trợ khai thác thông tin SHCN phục vụ quản lý nhà nước và phát triển TSTT. Các Sở KH&CN cần phối hợp với Viện KHSHT tiếp tục mở rộng các Trạm mới và đưa các Trạm đã thiết lập vào hoạt động hiệu quả hơn. 
- Để cho các Trạm có cơ sở thống nhất triển khai các hoạt động của mình, cần có văn bản hướng dẫn chung của Bộ. 
Kế tiếp sau Hội nghị, Viện KHSHTT đã tổ chức “Tập huấn kỹ năng khai thác thông tin và sử dụng dịch vụ sở hữu công nghiệp” cho cán bộ đang và sẽ tham gia quản lý, vận hành Trạm IPPlatform.
Hội nghị và Tập huấn đã kết thúc thành công tốt đẹp, đánh dấu kết thúc 3 năm đầu tiên vận hành, khai thác Nền Tảng IPPlatform và các Trạm IPPlatform; xác định các nhiệm vụ mới cần triển khai để có thể tiếp tục vận hành ổn định, khai thác hiệu quả hơn Nền tảng IPPlatform và các Trạm IPPlatform phục vụ quản lý nhà nước về SHCN và phát triển TSTT./.

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ.

 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới cập nhật