Toggle Menu

Tin nổi bật

Hoạt động SHTT trong nước

Hội nghị Tổng kết thực hiện công tác năm 2014, chương trình công tác năm 2015 và Đại hội cán bộ, viên chức của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ

Ngày 11/12/2014, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (“Viện”) tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện công tác năm 2014, chương trình công tác năm 2015 và Đại hội cán bộ, viên chức của Viện.

Ngày 11/12/2014, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (“Viện”) tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện công tác năm 2014, chương trình công tác năm 2015 và Đại hội cán bộ, viên chức của Viện.


Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng, đại diện một số đơn vị thuộc Bộ như Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Sở hữu trí tuệ… cùng toàn thể cán bộ, viên chức của Viện.

Năm 2014, Viện đã thực hiện 2 đề tài cấp Bộ và 6 đề tài cấp cơ sở về các khía cạnh kinh tế, quản trị, kỹ thuật và pháp lý của quyền sở hữu trí tuệ và tài sản trí tuệ, góp phần bổ sung cơ sở lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Công tác đào tạo nhân lực về sở hữu trí tuệ cũng được Viện chủ động triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thông qua các chương trình đào tạo phối hợp và chuyên sâu về quản trị tài sản trí tuệ. Công tác giám định về sở hữu trí tuệ tiếp tục được thực hiện theo đúng quy định, cung cấp nguồn chứng cứ quan trọng phục vụ đắc lực cho việc giải quyết tranh chấp, xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của các cơ quan thực thi, tổ chức/cá nhân tại Việt Nam. Các công tác khác như hành chính, đối ngoại, thông tin, kỹ thuật… được triển khai đẩy đủ, kịp thời, bảo đảm sự vận hành ổn định của Viện. Năm 2015, Viện thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục chủ trì và phối hợp triển khai nghiên cứu các vấn đề về chính sách phục vụ quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, chiến lược quản trị tài sản trí tuệ; các vấn đề thực tiễn trong giải quyết tranh chấp, xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực quản trị tài sản trí tuệ cho các doanh nghiệp; thực hiện tư vấn, giám định sở hữu trí tuệ theo trưng cầu, yêu cầu của các tổ chức/cá nhân; cung cấp dịch vụ định giá tài sản trí tuệ và một số sản phẩm, dịch vụ thông tin sở hữu trí tuệ.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Văn Tùng đã ghi nhận các kết quả công tác mà Viện đã đạt được trong năm qua, biểu dương những nỗ lực, đánh giá cao tinh thần đoàn kết tập thể của lãnh đạo và toàn thể cán bộ, viên chức của Viện trong việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ giao. Thứ trưởng cũng nhất trí với phương hướng công tác của Viện trong năm 2015 và đề nghị Viện tiếp tục phát huy sự nền nếp trong mọi công việc cũng như tiếp tục giữ vững đoàn kết nội bộ nhằm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Tiếp theo Hội nghị, Viện tiến hành Đại hội cán bộ, viên chức với sự tham gia của toàn thể cán bộ, viên chức. Đại hội đã nghe báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội cán bộ, viên chức năm 2013-2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015 và các báo cáo khác. Đại hội nhất trí thông qua nội dung các báo cáo và thống nhất Quyết nghị của Đại hội năm 2014-2015.

(Viện Khoa học sở hữu trí tuệ)


Tin cùng chuyên mục

Tin mới cập nhật