Toggle Menu

Hoạt động SHTT trong nước

Hội thảo "Giới thiệu, khai thác các cơ sở dữ liệu về phát triển tài sản trí tuệ cho tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh"

Trong khuôn khổ hợp tác về sở hữu trí tuệ (SHTT) và chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam – 18/5, ngày 11/5/2023, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Viện KHSHTT) phối hợp với Trung tâm Ứng dụng và Thống kê khoa học và công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh (Sở KH&CN Quảng Ninh) tổ chức Hội thảo “Giới thiệu, khai thác các cơ sở dữ liệu về phát triển tài sản trí tuệ cho tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”. 
Hội thảo được tổ chức nhằm mục đích: Giới thiệu cho các tổ chức, cá nhân về thông tin sở hữu công nghiệp (SHCN), các thức khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về tài sản trí tuệ (TSTT) hiện có của Việt Nam; Hướng dẫn khai thác thông tin SHCN tại Trạm IPPlatform.

Hội thảo Giới thiệu, khai thác các cơ sở dữ liệu về phát triển tài sản trí tuệ cho tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Ông Phạm Hồng Thái – Phó Giám đốc Sở KH&CN Quảng Ninh phát biểu khai mạc Hội thảo

Tham dự Lớp tập huấn có ông Phạm Hồng Thái – Phó Giám đốc Sở KH&CN Quảng Ninh, ông Đặng Minh Tuân – Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Thống kê khoa học và công nghệ và hơn 40 đại biểu đại diện cho các Sở, ban ngành, đoàn thể: Sở KH&CN, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các phòng Kinh tế, Kinh tế hạ tầng của các quận/huyện; đại diện của Liên minh hợp tác xã và các cơ sở, tổ chức, hợp tác xã và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Tại Hội thảo, báo cáo viên của Viện KHSHTT đã giới thiệu, chia sẻ về các nội dung: Giới thiệu chung về TSTT và các cơ sở dữ liệu về phát triển TSTT; Sử dụng Nền tảng IPPlatform nhằm khai thác thông tin SHCN phục vụ hoạt động tạo dựng, bảo hộ và phát triển TSTT.
Hội thảo diễn ra thành công tốt đẹp, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng khai thác các cơ sở dữ liệu về SHCN và sử dụng thông tin SHCN phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về SHTT, hoạt động tạo dựng, xác lập, quản lý quyền SHTT cho cơ quan quản lý, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Hội thảo Giới thiệu, khai thác các cơ sở dữ liệu về phát triển tài sản trí tuệ cho tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

 

Hội thảo Giới thiệu, khai thác các cơ sở dữ liệu về phát triển tài sản trí tuệ cho tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

 

Hội thảo Giới thiệu, khai thác các cơ sở dữ liệu về phát triển tài sản trí tuệ cho tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới cập nhật