Toggle Menu

Tin nổi bật

Hoạt động SHTT trong nước

Hội thảo "Phát triển tài sản trí tuệ của tổ chức nghiên cứu, đào tạo và doanh nghiệp"

Hoạt động quản trị và phát triển tài sản trí tuệ (TSTT) ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Với mục tiêu nhằm tạo ra diễn đàn để các cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ (SHTT); các tổ chức trung gian; hiệp hội hỗ trợ, bổ trợ về SHTT; các tổ chức nghiên cứu, đào tạo và doanh nghiệp trao đổi, thảo luận về thực trạng và kiến nghị giải pháp phát triển TSTT. Ngày 25/11/2020, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Viện KHSHTT) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh, tổ chức Hội thảo “Phát triển TSTT của tổ chức nghiên cứu, đào tạo và doanh nghiệp”.

Tham dự Hội thảo, có TS. Tạ Bá Hưng – Chủ nhiệm Chương trình 2075, TS. Tạ Quang Minh – Viện trưởng Viện KHSHTT, ông Lê Minh Khánh – Phó Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, TS. Nguyễn Đình Bình – Giám đốc Quỹ Đổi mới công nghệ Quốc gia, TS. Trần Hậu Ngọc – Viện trưởng Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ và đại diện của một số đơn vị thành viên Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, hiệp hội, Sở Khoa học và công nghệ, trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp…

Hội thảo “Phát triển tài sản trí tuệ của tổ chức nghiên cứu, đào tạo và doanh nghiệp” 

Toàn cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo, các diễn giả đã chia sẻ các tham luận liên quan đến vai trò của việc phát triển tài sản trí tuệ (TSTT) và thông tin sở hữu công nghiệp (SHCN) đối với tổ chức nghiên cứu, đào tạo và doanh nghiệp; Chính sách và các chương trình hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp phát triển TSTT; Thực trạng hỗ trợ tổ chức nghiên cứu, doanh nghiệp đổi mới công nghệ; Thực trạng hỗ trợ các tổ chức nghiên cứu, đào tạo và doanh nghiệp định giá công nghệ/TSTT; Thực trạng phát triển TSTT của các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam; Hoạt động tạo lập, bảo hộ và thương mại hóa TSTT: thực tiễn tại địa phương, tổ chức nghiên cứu, đào tạo và doanh nghiệp…

Phần thảo luận diễn ra sôi nổi, với nhiều ý kiến trao đổi, nhiều chia sẻ hữu ích liên quan đến việc đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động phát triển TSTT của các tổ chức nghiên cứu, đào tạo và doanh nghiệp.

Một số ảnh Hội thảo: 

Hội thảo “Phát triển tài sản trí tuệ của tổ chức nghiên cứu, đào tạo và doanh nghiệp” 

 

Hội thảo “Phát triển tài sản trí tuệ của tổ chức nghiên cứu, đào tạo và doanh nghiệp” 

 

Hội thảo “Phát triển tài sản trí tuệ của tổ chức nghiên cứu, đào tạo và doanh nghiệp” 

 

Hội thảo “Phát triển tài sản trí tuệ của tổ chức nghiên cứu, đào tạo và doanh nghiệp” 

 

Hội thảo “Phát triển tài sản trí tuệ của tổ chức nghiên cứu, đào tạo và doanh nghiệp” 

 

Hội thảo “Phát triển tài sản trí tuệ của tổ chức nghiên cứu, đào tạo và doanh nghiệp” 

 

Hội thảo “Phát triển tài sản trí tuệ của tổ chức nghiên cứu, đào tạo và doanh nghiệp” 

 

Hội thảo “Phát triển tài sản trí tuệ của tổ chức nghiên cứu, đào tạo và doanh nghiệp” 

 

Hội thảo “Phát triển tài sản trí tuệ của tổ chức nghiên cứu, đào tạo và doanh nghiệp” 


Viện KHSHTT

Tin cùng chuyên mục

Tin mới cập nhật