Toggle Menu

Tin nổi bật

Hoạt động SHTT trong nước

Hội thảo “Sở hữu trí tuệ trong giao dịch bảo đảm và tài chính: Cơ hội và thách thức cho Việt Nam”

 Nhằm tìm hiểu vai trò của sở hữu trí tuệ trong việc thúc đẩy hoạt động sáng tạo và đổi mới bằng công cụ ngân hàng và tài chính, ngày 12.6.2014 Viện Khoa học sở hữu trí tuệ đã tổ chức Hội thảo “Sở hữu trí tuệ trong giao dịch bảo đảm và tài chính: Cơ hội và thách thức cho Việt Nam” tại trụ sở của Bộ Khoa học và Công nghệ.


Tại Hội thảo, giáo sư Nguyễn Xuân Thảo - Đại học Luật Robert H. McKinney, Đại học Tổng hợp Indiana, Hoa Kỳ đã cung cấp nhiều thông tin bổ ích từ thực tế của hoạt động tài trợ vốn cho việc đổi mới, sáng tạo, phát triển tài sản trí tuệ thông qua giao dịch bảo đảm tại Hoa Kỳ. Một trong những nội dung quan trọng được đề cập tại hội thảo là cơ chế và điều kiện của giao dịch bảo đảm và tài trợ tài chính trong hoạt động ngân hàng theo hệ thống pháp luật của Hoa Kỳ, cơ hội và rủi ro của các giao dịch bảo đảm bằng tài sản trí tuệ và những bài học kinh nghiệm dành cho Việt Nam.


Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến thảo luận tích cực của các đại biểu là chuyên gia thuộc các trường đại học, viện nghiên cứu, cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, tài chính, ngân hàng, luật… và một số tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp của Việt Nam. Tham luận của giáo sư Nguyễn Xuân Thảo có thể được tham khảo


Tin cùng chuyên mục

Tin mới cập nhật