Toggle Menu

Hoạt động SHTT trong nước

Hợp tác với các Sở KH&CN tổ chức các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp về sở hữu trí tuệ

Nhằm mục tiêu hỗ trợ thúc đẩy hoạt động khai thác thông tin và sử dụng dịch vụ sở hữu công nghiệp (SHCN) phục vụ hoạt động tạo dựng, bảo hộ, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ (TSTT) của doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân, cũng như hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ (SHTT), ngày 13/01/2021, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Viện KHSHTT) đã gửi đến Sở KH&CN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Công văn số 04/VSHTT-VP về việc “Triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp về sở hữu công nghiệp”. 

Nội dung chính của công văn gồm: Giới thiệu về Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ SHCN (Nền tảng IPPLATFORM); Kết quả hoạt động vận hành và thúc đẩy việc khai thác Nền tảng  IPPLATFORM năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Thông tin chi tiết về công tác chuẩn bị cũng như điều kiện kỹ thuật để thiết lập và vận hành Trạm IPPLATFORM; Thông tin về các lớp huấn luyện về khai thác Nền tảng IPPLATFORM và quản trị TSTT cho doanh nghiệp; và một số đề nghị về việc tham khảo và đưa vào kế hoạch công tác năm 2021 của các Sở KH&CN. 

Chi tiết Công văn số 04/VSHTT-VP, ngày 13/01/2020 của Viện KHSHTT có thể tải về TẠI ĐÂY.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới cập nhật