Toggle Menu

Tin nổi bật

Hoạt động SHTT trong nước

Kế hoạch thiết lập và đưa vào hoạt động các Trạm Khai thác thông tin và Sử dụng dịch vụ sở hữu công nghiệp tại một số Sở KH&CN

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ ban hành Công văn số 92/VSHTT-ĐTTT ngày 07/5/2020 về kế hoạch thiết lập và đưa vào hoạt động các Trạm Khai thác thông tin và Sử dụng dịch vụ SHCN (Trạm IPPlatform) tại một số Sở KH&CN nhằm hỗ trợ các Sở KH&CN địa phương sử dụng công cụ thông tin để quản lý hoạt động SHCN; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tiếp cận nhanh, khai thác đầy đủ, chính xác thông tin SHCN phục vụ hoạt động tạo dựng, xác lập quyền, thương mại hóa, bảo vệ tài sản trí tuệ. Kế hoạch cụ thể như sau:  
- Tiếp nhận đăng ký thiết lập Trạm IPPlatform từ các Sở KH&CN: Thời gian từ 8/5/2020 - 22/5/2020.
- Thiết lập các Trạm IPPlatfform và tổ chức tập huấn, huấn luyện kỹ năng sử dụng và khai thác Nền tảng IPPlatform: Thời gian từ 25/5/2020 – 30/11/2020.
- Xây dựng các công cụ khai thác thông tin phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về SHCN và hỗ trở doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trên địa bàn khai thác thông tin phục vụ hoạt động tạo dựng, xác lập quyền, thương mại hóa, bảo vệ tài sản trí tuệ.
Viện Khoa học sở hữu trí tuệ trân trọng đề nghị Sở KH&CN đăng ký phối hợp thực hiện. 
Thông tin chi tiết xin liên hệ:  

     Phòng Đào tạo – Thông tin, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ
     Địa chỉ: Số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
     Điện thoại: 1800 556863 (Máy lẻ: 08) – Di động: 0988903666  
     Email: ipacademy@vipri.gov.vn

Xin trân trọng cảm ơn!
Toàn văn Công văn số 92/VSHTT-ĐTTT ngày 07/5/2020 có thể tải về tại đây.


Viện Khoa học sở hữu trí tuệ
 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới cập nhật