Toggle Menu

Tin nổi bật

Hoạt động SHTT trong nước

Kết quả công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ

Sáng ngày 27/12/2018, tại Hà Nội, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Viện) cùng với các đơn vị trong Khối Viện – Học viện thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2019. 
Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Văn Tùng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), cùng tham dự còn có đại diện các đơn vị chức năng của Bộ KH&CN, lãnh đạo và các cán bộ chủ chốt của các đơn vị trong Khối Viện – Học viện.

Tại Hội nghị, Viện cùng các đơn vị trong Khối đã báo cáo kết quả công tác năm 2018 và các phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Thứ trưởng Trần Văn Tùng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Khối Viện – Học viện

Năm 2018, Viện đã đạt được những kết quả chính sau đây:

- Về công tác tổ chức cán bộ: Viện đã kiện toàn bộ máy tổ chức của mình theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động được ban hành theo Quyết định số 1879/2018/QĐ-BKHCN ngày 03/07/2018 của Bộ trưởng Bộ KH&CN. Quy định về chức năng, nhiêm vụ của các đơn vị được Viện ban hành kịp thời, lãnh đạo các đơn vị cũng được sắp xếp lại phù hợp, đảm bảo cho hoạt động của Viện được tổ chức thực hiện theo đúng Điều lệ Viện. Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ cũng được hoàn thiện cho phù hợp với bộ máy tổ chức mới. Viện và Sở KH&CN Thành phố Hồ Chí Minh đã ký Thỏa thuận hợp tác về SHTT, theo đó Viện sẽ thành lập Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh và phối hợp triển khai các hoạt động phục vụ công tác quản lý nhà nước về SHTT của Sở và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp tạo lập, bảo hộ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ.

- Về thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Viện đã tổ chức thực hiện 01 dự án cấp Quốc gia, 02 nhiệm vụ cấp Bộ, 8 đề tài cấp cơ sở. Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu và công cụ khai thác thông tin sở hữu công nghiệp (SHCN) đang vào giai đoạn kết thúc, sản phẩm của Dự án đã được giới thiệu thông qua các hội thảo, tọa đàm để xin ý kiến góp ý, hoàn thiện. Dự kiến Cơ sở dữ liệu và công cụ khai thác thông tin SHCN sẽ được chính thức đưa vào vận hành từ 01/06/2019 thông qua các Trang tin điện tử: ipplatform.gov.vn, ipdata.gov.vn. Các đề tài nghiên cứu được thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng. Kết quả nghiên cứu được sử dụng để làm cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng Chiến lược Quốc gia về sở hữu trí tuệ, nâng cao năng lực chuyên môn và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của Viện.

- Về hoạt động tư vấn: Viện tổ chức thực hiện hoạt động tư vấn chuyên nghiệp, kịp thời, chính xác đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của doanh nghiệp về thực thi quyền sở hữu công nghiệp. Tham gia tổ chức Gian hàng, Hội thảo tại Techfest Đà Nẵng 2018 để giới thiệu cho cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo về vai trò quan trọng của thông tin SHCN và các công cụ, dịch vụ mà Viện cùng các đối tác sẽ cung cấp để hỗ trợ cộng đồng này phát triển.

- Về hoạt động giám định SHCN: Tính đến giữa Tháng 12/2018, Viện đã tiếp nhận, thụ lý và đưa ra kết luận giám định cho 799 Hồ sơ giám định (trong đó có 662 Hồsơ Nhãn hiệu, 110 Hồ sơ Kiểu dáng công nghiệp và 27 Hồ sơ Sáng chế). Hồ sơ giám định được tiếp nhận, xử lý đúng quy trình, chất lượng tốt đúng tiến độ theo yêu cầu. Kết luận giám định tiếp tục được sử dụng như một nguồn chứng cứ quan trọng phục vụ hiệu quả cho việc giải quyết tranh chấp, xâm phạm quyền SHTT.

- Về hoạt động đào tạo, hợp tác quốc tế: Viện đã chủ động phối hợp tổ chức 03 tọa đàm, Hội thảo quốc tế với các đối tác Nhật Bản (đơn vị và đối tác tự bố trí kinh phí) và tiếp nhiều tổc hức SHTT như SEAIPJ, JPAA, INPIT, JETRO, IPOS… nhằm trao đổi kinh nghiệm chuyên môn cũng như đặt mối quan hệ hợp tác trong thời gian tới. Viện tiếp tục phối hợp Sở KH&CN thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khóa đào tạo “Quản trị viên sở hữu trí tuệ” và tập trung đào tạo năng lực cho đội ngũ nhân lực của Viện để sẵn sàng triển khai với quy mô rộng hơn chương trình này.

Năm 2019, Viện xác định phương hướng nhiệm vụ chính sau:

- Tiếp tục triển khai tốt các hoạt động nghiên cứu theo kế hoạch được giao, thực hiện tư vấn, giám định theo yêu cầu của doanh nghiệp bảo đảm chất lượng và thời hạn. 

- Khai trương Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh và triển khai các hoạt động tư vấn, dịch vụ SHCN phục vụ công tác quản lý nhà nước về SHTT và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp cũng như hoạt động nghiên cứu triển khai của các tổ chức, cá nhân khu vực phía Nam;

- Hoàn thành Dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu và Công cụ khai thác thông tin SHCN phục vụ doanh nghiệp. Chính thức vận hành Cổng thông tin điện tử ipplatform.gov.vn , ipdata.gov.vn để phục vụ công chúng, doanh nghiệp tiếp cận Cơ sở dữ liệu SHCN và sử dụng các công cụ khai thác, dịch vụ thông tin SHCN do Viện xây dựng và thực hiện;

- Triển khai Dự án tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp bảo hộ và quản trị tài sản trí tuệ theo các nội dung đã được phê duyệt;

- Tiếp tục chú trọng phát triển hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước nhằm tranh thủ sự trợ giúp trong việc thực hiện nhiệm vụ của Viện.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Văn Tùng đánh giá cao kết quả công tác năm 2018 và đặt hàng cho Viện và các đơn vị Khối Viện – Học viện. Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm của Viện trong năm 2019 là đưa vào hành hiệu quả Cơ sở dữ liệu và Công cụ khai thác thông tin SHCN phục vụ công tác quản lý nhà nước, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và hoạt động nghiên cứu triển khai của các tổ chức, cá nhân./.

Viện KHSHTT
Tin cùng chuyên mục

Tin mới cập nhật