Toggle Menu

Hoạt động SHTT trong nước

Kết quả hoạt động khai thác thông tin sở hữu công nghiệp trên Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (Nền tảng IPPlatform) trong tháng 04/2021

Thống kê truy cập Nền tảng IPPlatform trong tháng 04/2021 cho thấy số lượng khách truy cập (Visitors), trang truy cập (Page Views) và khách truy cập lần đầu (First Time Visitors) vẫn được duy trì ở mức cao và ngày càng có xu hướng tăng. Cụ thể:
- Tổng số Visitors tháng 4/2021 là 11.264 (trung bình 375 Visitors/ngày) tăng gần 1.000 Visitors so với Tháng 3/2021 là 10.664 (trung bình 355 Visitors/ngày). Ngày có số lượng Visitors truy cập nhiều nhất trong Tháng 4/2021 là 713 (19/4/2021), ngày có số First Time Visitors nhiều nhất trong tháng 4/2021 là 93 (10/4/2021).

Kết quả hoạt động khai thác thông tin sở hữu công nghiệp trên Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (Nền tảng IPPlatform) trong tháng 04/2021

Biểu đồ 1. Thống kê Visitors tháng 4/2021

- Tổng số Page Views trong Tháng 4/2021 là 158.983 (trung bình gần 5.299 Page Views/ngày) tăng hơn 13.000 so với Tháng 3.2021 là 145.867 (trung bình gần 4.862 Page Views/ngày). Ngày có số Page Views nhiều nhất là 10.707 (19/4/2021).

Kết quả hoạt động khai thác thông tin sở hữu công nghiệp trên Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (Nền tảng IPPlatform) trong tháng 04/2021

Biểu đồ 2. Thống kê Page Views tháng 4/2021

- Số lượng Visitors và Page Views vào ngày nghỉ (cuối tuần, nghỉ lễ) có xu hướng ngày càng tăng: Tổng số Visitors vào ngày nghỉ trong tháng 4/2021 là 829, tăng gần 50% so với tháng 3/2021 (559); Tổng số Page Views vào ngày nghỉ trong tháng 4/2021 là 11.942, cũng tăng gần 50% so với tháng 3/2021 (6.600).
Từ kết quả thống kê cho thấy Nền tảng IPPlatform ngày càng được doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân quan tâm, khai thác, sử dụng nhằm phục vụ hoạt động tạo dựng, bảo hộ và phát triển TSTT./. 

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ
 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới cập nhật