Toggle Menu

Tin nổi bật

Hoạt động SHTT trong nước

Kết quả hoạt động khai thác và vận hành Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (Nền tảng IPPlatform) trong tháng 01/2022

Thống kê truy cập Nền tảng IPPlatform trong tháng 01/2022 cho thấy, việc khai thác Nền tảng IPPlatform như thường lệ vẫn luôn được duy trì ổn định. Cụ thể:
- Tổng số Visitors tháng 01/2022 là 7,558 (trung bình 251 Visitors/ngày). Ngày có số lượng Visitors truy cập nhiều nhất trong tháng 01/2022 là 430 (07/01/2022), ngày có số First Time Visitors nhiều nhất trong tháng 01/2022 là 60 (04/01/2022). 

Kết quả hoạt động khai thác và vận hành Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (Nền tảng IPPlatform) trong tháng 01/2022

Biểu đồ 1. Thống kê Visitors tháng 01/2022

- Tổng số Page Views trong tháng 01/2022 là 84,462 (trung bình 2,815 Page Views/ngày). Ngày có số Page Views nhiều nhất là 5,280 (10/01/2022). Tổng số Page Views tính đến tháng 01/2022 là gần 2,5 triệu.

Kết quả hoạt động khai thác và vận hành Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (Nền tảng IPPlatform) trong tháng 01/2022

Biểu đồ 2. Thống kê Page Views tháng 01/2022

- Số lượng Visitors vào ngày nghỉ (cuối tuần, nghỉ lễ) trong tháng 01/2022 là 683; Tổng số Page Views vào ngày nghỉ trong tháng 01/2022 là 6,931.
- Tiếp nhận và xử lý 08 yêu cầu tư vấn về SHCN, cập nhật thông tin và đăng thông tin chào mua, chào bán đối tượng và dịch vụ SHCN thông qua Nền tảng IPPlatform và Fanpage IPPlatform.
- Phối hợp với các Trạm IPPlatform đã được thiết lập thực hiện tư vấn khai thác thông tin SHCN trên Nền tảng IPPlatform phục vụ doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trên địa bàn.
- Chuẩn bị nội dung cho việc tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động vận hành, khai thác Nền tảng IPPlatform của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ và các Trạm IPPlatform./.

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ
 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới cập nhật