Toggle Menu

Tin nổi bật

Hoạt động SHTT trong nước

Kết quả hoạt động khai thác và vận hành Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (Nền tảng IPPlatform) trong tháng 02/2022

Thống kê truy cập Nền tảng IPPlatform trong tháng 02/2022 cho thấy, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid 19, tuy nhiên việc khai thác Nền tảng IPPlatform như thường lệ vẫn luôn được duy trì ổn định. Cụ thể:
- Tổng số Visitors tháng 02/2022 là 7,149 (trung bình 255 Visitors/ngày). Ngày có số lượng Visitors truy cập nhiều nhất trong tháng 02/2022 là 523 (17/02/2022), ngày có số First Time Visitors nhiều nhất trong tháng 02/2022 là 80 (17/02/2022).  

Kết quả hoạt động khai thác và vận hành Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (Nền tảng IPPlatform) trong tháng 02/2022

Biểu đồ 1. Thống kê Visitors tháng 02/2022

- Tổng số Page Views trong tháng 02/2022 là 80,699 (trung bình 2,882 Page Views/ngày). Ngày có số Page Views nhiều nhất là 5,947 (16/02/2022). 

Kết quả hoạt động khai thác và vận hành Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (Nền tảng IPPlatform) trong tháng 02/2022

Biểu đồ 2. Thống kê Page Views tháng 02/2022

- Số lượng Visitors vào ngày nghỉ (cuối tuần, nghỉ lễ) trong tháng 02/2022 là 617; Tổng số Page Views vào ngày nghỉ trong tháng 02/2022 là 5,244.
- Tiếp nhận và xử lý 11 yêu cầu tư vấn về SHCN, cập nhật thông tin và đăng thông tin chào mua, chào bán đối tượng và dịch vụ SHCN thông qua Nền tảng IPPlatform và Fanpage IPPlatform.
- Phối hợp với các Trạm IPPlatform đã được thiết lập thực hiện tư vấn khai thác thông tin SHCN trên Nền tảng IPPlatform phục vụ doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trên địa bàn.
- Phối hợp chuẩn bị nội dung cho việc thiết lập các Trạm IPPlatform mới trong năm 2022./.

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới cập nhật