Toggle Menu

Tin nổi bật

Hoạt động SHTT trong nước

Kết quả hoạt động khai thác và vận hành Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (Nền tảng IPPlatform)trong tháng 03/2022

Thống kê truy cập Nền tảng IPPlatform trong tháng 03/2022 cho thấy, sau khi kết thúc thực hiện giãn cách xã hội, hoạt động khai thác Nền tảng IPPlatform phục vụ nghiên cứu, tạo dựng, bảo hộ, phát triển và quản trị TSTT của doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân bắt đầu được đẩy mạnh hơn so với tháng 02/2022 và vẫn luôn được duy trì ở mức cao. Cụ thể:
- Tổng số Visitors tháng 03/2022 là 11,247 (trung bình 363 Visitors/ngày), tăng hơn 60% so với tháng 02/2022. Ngày có số lượng Visitors truy cập nhiều nhất trong tháng 03/2022 là 581 (31/03/2022), ngày có số First Time Visitors nhiều nhất trong tháng 03/2022 là 108 (31/03/2022). 
 

Kết quả hoạt động khai thác và vận hành Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (Nền tảng IPPlatform)trong tháng 03/2022

Biểu đồ 1. Thống kê Visitors tháng 03/2022

- Tổng số Page Views trong tháng 03/2022 là 128,608 (trung bình 4,148 Page Views/ngày), tăng hơn 60% so với tháng 02/2022. Ngày có số Page Views nhiều nhất là 6,471 (31/03/2022). 
 

Kết quả hoạt động khai thác và vận hành Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (Nền tảng IPPlatform)trong tháng 03/2022

Biểu đồ 2. Thống kê Page Views tháng 03/2022

- Số lượng Visitors vào ngày nghỉ (cuối tuần, nghỉ lễ) trong tháng 03/2022 là 792; Tổng số Page Views vào ngày nghỉ trong tháng 03/2022 là 8,380.
- Tiếp nhận và xử lý 14 yêu cầu tư vấn về SHCN, cập nhật thông tin và đăng thông tin chào mua, chào bán đối tượng và dịch vụ SHCN thông qua Nền tảng IPPlatform và Fanpage IPPlatform.
- Phối hợp với các Trạm IPPlatform đã được thiết lập thực hiện tư vấn khai thác thông tin SHCN trên Nền tảng IPPlatform phục vụ doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trên địa bàn.
- Phối hợp với các Sở KH&CN chuẩn bị khai trương và vận hành các Trạm IPPlatform mới.
- Chuẩn bị nội dung cho việc tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động vận hành, khai thác Nền tảng IPPlatform của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ và các Trạm IPPlatform./.

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới cập nhật