Toggle Menu

Tin nổi bật

Hoạt động SHTT trong nước

Kết quả hoạt động khai thác và vận hành Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (Nền tảng IPPlatform) trong tháng 06/2021

Thống kê truy cập Nền tảng IPPlatform trong tháng 06/2021 cho thấy số lượng khách truy cập (Visitors), trang truy cập (Page Views) và khách truy cập lần đầu (First Time Visitors) vẫn được duy trì ở mức cao. Cụ thể:
- Tổng số Visitors tháng 06/2021 là 12.564 (trung bình 419 Visitors/ngày). Ngày có số lượng Visitors truy cập nhiều nhất trong tháng 06/2021 là 668 (30/06/2021), ngày có số First Time Visitors nhiều nhất trong tháng 06/2021 là 80 (25/06/2021).

Kết quả hoạt động khai thác và vận hành Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (Nền tảng IPPlatform) trong tháng 06/2021

Biểu đồ 1. Thống kê Visitors tháng 06/2021

- Tổng số Page Views trong tháng 06/2021 là 179.569 (trung bình 5.985 Page Views/ngày). Ngày có số Page Views nhiều nhất là 10.448 (28/06/2021).

Kết quả hoạt động khai thác và vận hành Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (Nền tảng IPPlatform) trong tháng 06/2021

Biểu đồ 2. Thống kê Page Views tháng 06/2021

- Số lượng Visitors và Page Views vào ngày nghỉ (cuối tuần, nghỉ lễ) vẫn tăng đều: Tổng số Visitors vào ngày nghỉ trong tháng 06/2021 là 789; Tổng số Page Views vào ngày nghỉ trong tháng 06/2021 là 9.962.
- Tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn, cập nhật thông tin trên Nền tảng IPPlatform: Tiếp nhận và xử lý 09 yêu cầu tư vấn về SHTT và 06 yêu cầu về cập nhật thông tin SHCN thông qua Nền tảng IPPlatform.

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ
 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới cập nhật