Toggle Menu

Tin nổi bật

Hoạt động SHTT trong nước

Kết quả hoạt động khai thác và vận hành Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (Nền tảng IPPlatform) trong tháng 06/2022

Thống kê truy cập Nền tảng IPPlatform trong tháng 06/2022 cho thấy, hoạt động khai thác Nền tảng IPPlatform phục vụ nghiên cứu, tạo dựng, bảo hộ, phát triển và quản trị TSTT của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân vẫn luôn được duy trì ở mức cao và tiếp tục tăng so với tháng 05/2022. Cụ thể:
- Tổng số Visitors tháng 06/2022 là 14,287 (trung bình 476 Visitors/ngày), tăng 19%. Ngày có số lượng Visitors truy cập nhiều nhất trong tháng 06/2022 là 731 (27/06/2022) tăng 2%, ngày có số First Time Visitors nhiều nhất trong tháng 06/2022 là 90 (30/06/2022). 

Kết quả hoạt động khai thác và vận hành Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (Nền tảng IPPlatform) trong tháng 06/2022

 Biểu đồ 1. Thống kê Visitors tháng 06/2022

- Tổng số Page Views trong tháng 06/2022 là 187,554 (trung bình 6,252 Page Views/ngày) tăng 23%. Ngày có số Page Views nhiều nhất là 12,126 (30/06/2022)

Kết quả hoạt động khai thác và vận hành Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (Nền tảng IPPlatform) trong tháng 06/2022

Biểu đồ 2. Thống kê Page Views tháng 06/2022

- Số lượng Visitors vào ngày nghỉ (cuối tuần, nghỉ lễ) trong tháng 06/2022 là 864; Tổng số Page Views vào ngày nghỉ trong tháng 06/2022 là 9,724.
- Tiếp nhận và xử lý 11 yêu cầu tư vấn về SHCN, cập nhật thông tin, đăng thông tin chào mua, chào bán đối tượng và dịch vụ SHCN thông qua Nền tảng IPPlatform và Fanpage IPPlatform. Tiếp nhận và thực hiện 07 yêu cầu tra cứu thông tin SHCN nhằm đánh giá khả năng bảo hộ/khả năng sử dụng đối tượng SHCN (06 yêu cầu tra cứu nhãn hiệu, 01 yêu cầu tra cứu sáng chế).
- Phối hợp với Trạm IPPlatform Ninh Thuận tổ chức 02 lớp tập huấn tại Ninh Thuận, gồm: (i) Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về SHTT cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước; và (ii) Tập huấn, bồi dưỡng khai thác cơ sở dữ liệu về SHTT của quốc gia, của tỉnh cho cán bộ quản lý, cán bộ thực thi quyền SHTT và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân (21 và 22/6/2022).
- Khai trương trạm IPPlatform và tổ chức Hội nghị "Giới thiệu, hỗ trợ khai thác thông tin sở hữu trí tuệ trên Nền tảng IPPlatform" tại Bình Thuận (24/6/2022). 
- Phối hợp với Hội Sở hữu trí tuệ Tp. HCM (IPA HCMC) và Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Doanh nghiệp Thành phố - Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh (CSED) tổ chức Hội thảo “Hỗ trợ hoạt động quản trị TSTT thông qua công cụ khai thác thông tin SHCN” nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng khai thác thông tin SHCN trên Nền tảng IPPlatform, thúc đẩy quản trị TSTT dựa trên thông tin SHTT cho các hội viên của IPA HCMC (27/6/2022).
- Phối hợp với Viện Nghiên cứu Kinh tế Đông Nam Á và Đông Á, Nhật Bản (ERIA) tổ chức Hội thảo “Khai thác thông tin sở hữu công nghiệp trên Nền tảng IPPLATFORM”. Hội thảo được diễn ra theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu VIPRI kết hợp với trực tuyến tại điểm cầu ERIA Nhật Bản (30/6/2022). 
- Xây dựng kế hoạch tổ chức các khóa huấn luyện kỹ năng khai thác Nền tảng IPPlatform cho cán bộ quản lý các Trạm IPPlatform theo nhu cầu của các đơn vị./.

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới cập nhật