Toggle Menu

Tin nổi bật

Hoạt động SHTT trong nước

Kết quả hoạt động khai thác và vận hành Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (Nền tảng IPPlatform) trong tháng 07/2021

Thống kê truy cập Nền tảng IPPlatform trong tháng 07/2021 cho thấy số lượng khách truy cập (Visitors), trang truy cập (Page Views) và khách truy cập lần đầu (First Time Visitors) vẫn tiếp tục được duy trì ổn định ở mức cao. Cụ thể:
- Tổng số Visitors tháng 07/2021 là 11.078 (trung bình 369 Visitors/ngày). Ngày có số lượng Visitors truy cập nhiều nhất trong tháng 07/2021 là 641 (01/07/2021), ngày có số First Time Visitors nhiều nhất trong tháng 07/2021 là 72 (13/07/2021).

Kết quả hoạt động khai thác và vận hành Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (Nền tảng IPPlatform) trong tháng 07/2021

Biểu đồ 1. Thống kê Visitors tháng 07/2021

- Tổng số Page Views trong tháng 07/2021 là 138.414(trung bình 4.614 Page Views/ngày). Ngày có số Page Views nhiều nhất là 9.424 (01/07/2021).

Kết quả hoạt động khai thác và vận hành Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (Nền tảng IPPlatform) trong tháng 07/2021

Biểu đồ 2. Thống kê Page Views tháng 07/2021

- Số lượng Visitors và Page Views vào ngày nghỉ (cuối tuần, nghỉ lễ) vẫn tăng đều: Tổng số Visitors vào ngày nghỉ trong tháng 07/2021 là 957; Tổng số Page Views vào ngày nghỉ trong tháng 07/2021 là 10.972.
- Tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn, cập nhật thông tin trên Nền tảng IPPlatform: Tiếp nhận và xử lý hơn 10 yêu cầu tư vấn về SHTT, yêu cầu về cập nhật thông tin SHCN thông qua Nền tảng IPPlatform và trả lời gần 20 yêu cầu tư vấn thông qua fanpage IPPlatform.


Viện Khoa học sở hữu trí tuệ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới cập nhật