Toggle Menu

Tin nổi bật

Hoạt động SHTT trong nước

Kết quả hoạt động khai thác và vận hành Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (Nền tảng IPPlatform) trong tháng 08/2022

Thống kê truy cập Nền tảng IPPlatform trong tháng 08/2022 cho thấy, hoạt động khai thác Nền tảng IPPlatform phục vụ nghiên cứu, tạo dựng, bảo hộ, phát triển và quản trị TSTT của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân vẫn tiếp tục được duy trì ở mức cao. Cụ thể:
- Tổng số Visitors tháng 08/2022 là 10,198 (trung bình 329 Visitors/ngày). Ngày có số lượng Visitors truy cập nhiều nhất trong tháng 08/2022 là 619 (29/08/2022), ngày có số First Time Visitors nhiều nhất trong tháng 08/2022 là 146 (27/08/2022). 

Kết quả hoạt động khai thác và vận hành Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (Nền tảng IPPlatform) trong tháng 08/2022

Biểu đồ 1. Thống kê Visitors tháng 08/2022

- Tổng số Page Views trong tháng 08/2022 là 149,747 (trung bình 4,830 Page Views/ngày). Ngày có số Page Views nhiều nhất là 8,749 (22/08/2022)

Kết quả hoạt động khai thác và vận hành Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (Nền tảng IPPlatform) trong tháng 08/2022

Biểu đồ 2. Thống kê Page Views tháng 08/2022

- Số lượng Visitors vào ngày nghỉ (cuối tuần, nghỉ lễ) trong tháng 08/2022 là 633; Tổng số Page Views vào ngày nghỉ trong tháng 08/2022 là 8,424.
- Tiếp nhận và xử lý 11 yêu cầu tư vấn và yêu cầu dịch vụ về SHCN, cập nhật thông tin, đăng thông tin chào mua, chào bán đối tượng và dịch vụ SHCN thông qua Nền tảng IPPlatform và Fanpage IPPlatform.
- Tiếp nhận và thực hiện 01 đơn đăng ký nhãn hiệu, 19 yêu cầu tra cứu thông tin sở hữu công nghiệp (18 yêu cầu tra cứu nhãn hiệu + 01 yêu cầu tra cứu sáng chế).
- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau xây dựng Giao diện quản trị TSTT của tỉnh phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về SHTT./.

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới cập nhật