Toggle Menu

Tin nổi bật

Hoạt động SHTT trong nước

Kết quả hoạt động khai thác và vận hành Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (Nền tảng IPPlatform) trong tháng 09/2021

Thống kê truy cập Nền tảng IPPlatform trong tháng 09/2021 cho thấy, Nền tảng IPPlatform vẫn được doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân quan tâm, sử dụng và khai thác phục vụ hoạt động tạo dựng, bảo hộ và phát triển TSTT, cụ thể: số lượng khách truy cập (Visitors), trang truy cập (Page Views) và khách truy cập lần đầu (First Time Visitors) vẫn luôn được duy trì ở mức cao. Cụ thể:
- Tổng số Visitors tháng 09/2021 là 7,539 (trung bình 251 Visitors/ngày). Ngày có số lượng Visitors truy cập nhiều nhất trong tháng 09/2021 là 447 (28/09/2021), ngày có số First Time Visitors nhiều nhất trong tháng 09/2021 là 74 (28/09/2021). Tổng số Visitors đến tháng 9/2021 là hơn 161.500.

Kết quả hoạt động khai thác và vận hành Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (Nền tảng IPPlatform) trong tháng 09/2021

Biểu đồ 1. Thống kê Visitors tháng 09/2021

- Tổng số Page Views trong tháng 09/2021 là 91,483 (trung bình 3,049 Page Views/ngày). Ngày có số Page Views nhiều nhất là 7,035 (24/09/2021). Số Page Views đến tháng 9/2021 chạm mốc 2.000.000.

Kết quả hoạt động khai thác và vận hành Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (Nền tảng IPPlatform) trong tháng 09/2021

Biểu đồ 2. Thống kê Page Views tháng 09/2021

- Số lượng Visitors và Page Views vào ngày nghỉ (cuối tuần, nghỉ lễ): Tổng số Visitors vào ngày nghỉ trong tháng 09/2021 là 773; Tổng số Page Views vào ngày nghỉ trong tháng 09/2021 là 9,776.
- Tiếp nhận và xử lý 11 yêu cầu tư vấn về SHCN, cập nhật thông tin và đăng thông tin chào mua, chào bán đối tượng và dịch vụ SHCN trên Nền tảng IPPlatform.
- Phối hợp với các Trạm IPPlatform đã được thiết lập thực hiện tư vấn khai thác thông tin SHCN trên Nền tảng IPPlatform; phối hợp với Trạm IPPlatform Hải Phòng và Hà Tĩnh… tiếp nhận và xử lý 06 yêu cầu thực hiện dịch vụ tư vấn về SHTT theo yêu cầu của doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tại địa phương.
- Phối hợp với các Sở KH&CN Nghệ An và Bình Định xây dựng Giao diện (Dashboard) quản trị TSTT phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về SHTT của địa phương./. 

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ
 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới cập nhật