Toggle Menu

Tin nổi bật

Hoạt động SHTT trong nước

Kết quả hoạt động khai thác và vận hành Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (Nền tảng IPPlatform) trong tháng 09/2022

Thống kê truy cập Nền tảng IPPlatform trong tháng 09/2022 cho thấy, hoạt động khai thác Nền tảng IPPlatform phục vụ nghiên cứu, tạo dựng, bảo hộ, phát triển và quản trị TSTT của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân vẫn tiếp tục được duy trì ở mức cao. Cụ thể:
- Tổng số Visitors tháng 09/2022 là 19,245 (trung bình 642 Visitors/ngày) - tăng 90% so với tháng 08/2022. Ngày có số lượng Visitors truy cập nhiều nhất trong tháng 09/2022 là 1,005 (21/09/2022) – tăng gần 40% so với tháng 8/2022. Ngày có số First Time Visitors nhiều nhất trong tháng 09/2022 là 146 (27/09/2022). 

Kết quả hoạt động khai thác và vận hành Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (Nền tảng IPPlatform) trong tháng 09/2022

Biểu đồ 1. Thống kê Visitors tháng 09/2022

- Tổng số Page Views trong tháng 09/2022 là 257,915 (trung bình 4,830 Page Views/ngày) tăng 70% so với tháng 08/2022. Ngày có số Page Views nhiều nhất là 14,914 (22/09/2022) – tăng 56% so với tháng 8/2022.

Kết quả hoạt động khai thác và vận hành Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (Nền tảng IPPlatform) trong tháng 09/2022

Biểu đồ 2. Thống kê Page Views tháng 09/2022

- Số lượng Visitors vào ngày nghỉ (cuối tuần, nghỉ lễ) trong tháng 09/2022 là 1,106 – tăng 85% so với tháng trước; Tổng số Page Views vào ngày nghỉ trong tháng 09/2022 là 12,073 - tăng 50%.
- Tiếp nhận và xử lý 14 yêu cầu tư vấn và yêu cầu dịch vụ về SHCN, cập nhật thông tin, đăng thông tin chào mua, chào bán đối tượng và dịch vụ SHCN thông qua Nền tảng IPPlatform và Fanpage IPPlatform.
- Tiếp nhận và thực hiện 02 đơn đăng ký nhãn hiệu, 07 yêu cầu tra cứu thông tin sở hữu công nghiệp.
- Phối hợp với Sở KH&CN Cà Mau khai trương Trạm Khai thác thông tin và sử dụng dịch vụ SHCN (Trạm IPPlatform) tỉnh Cà Mau và Hội nghị tập huấn “Nâng cao năng lực khai thác thông tin và sử dụng dịch vụ SHCN”./.

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới cập nhật