Toggle Menu

Hoạt động SHTT trong nước

Kết quả hoạt động khai thác và vận hành Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (Nền tảng IPPlatform) trong tháng 1/2023

Thống kê truy cập Nền tảng IPPlatform trong tháng 1/2023 cho thấy, hoạt động khai thác Nền tảng IPPlatform phục vụ nghiên cứu, tạo dựng, bảo hộ, phát triển và quản trị TSTT của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân vẫn tiếp tục được duy trì ở mức cao. Cụ thể:
- Tổng số Visitors tháng 1/2023 là 13,255 (trung bình 427 Visitors/ngày). Ngày có số lượng Visitors truy cập nhiều nhất trong tháng 1/2023 là 1,138 (11/1/2023). Ngày có số First Time Visitors nhiều nhất trong tháng 1/2023 là 429 (11/1/2023). 

Kết quả hoạt động khai thác và vận hành Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (Nền tảng IPPlatform) trong tháng 1/2023

Biểu đồ 1. Thống kê Visitors tháng 1/2023

- Tổng số Page Views trong tháng 1/2023 là 167,114 (trung bình 5,391 Page Views/ngày). Ngày có số Page Views nhiều nhất trong tháng và cao nhất từ trước đến nay là 12,879 (09/1/2023).

Kết quả hoạt động khai thác và vận hành Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (Nền tảng IPPlatform) trong tháng 1/2023

Biểu đồ 2. Thống kê Page Views tháng 1/2023

- Số lượng Visitors vào ngày nghỉ (cuối tuần, nghỉ lễ) trong tháng 1/2023 là 915; Tổng số Page Views vào ngày nghỉ trong tháng 1/2023 là 15,705.
- Tiếp nhận và xử lý 06 yêu cầu tư vấn và yêu cầu dịch vụ về SHCN, cập nhật thông tin, đăng thông tin chào mua, chào bán đối tượng và dịch vụ SHCN thông qua Nền tảng IPPlatform và Fanpage IPPlatform.
- Phối hợp với các Trạm IPPlatform tiếp nhận và thực hiện 04 yêu cầu dịch vụ tư vấn về sở hữu công nghiệp (SHCN) liên quan đến tra cứu thông tin SHCN, đánh giá khả năng bảo hộ/khả năng sử dụng đối tượng SHCN, xác lập quyền SHCN… liên quan đến sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu./. 

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ
 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới cập nhật