Toggle Menu

Hoạt động SHTT trong nước

Kết quả hoạt động khai thác và vận hành Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (Nền tảng IPPlatform) trong tháng 10/2021

Thống kê truy cập Nền tảng IPPlatform trên https://ipplatform.gov.vn/ trong tháng 10/2021 cho thấy, việc khai thác Nền tảng IPPlatform vẫn được duy trì ổn định mặc dù có sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Số lượng khách truy cập (Visitors), trang truy cập (Page Views) và khách truy cập lần đầu (First Time Visitors) vẫn ở mức cao và có dấu hiệu tăng mạnh trở lại sau thời gian giãn cách xã hội. Cụ thể:
- Tổng số Visitors tháng 10/2021 là 10,158 (trung bình 339 Visitors/ngày). Ngày có số lượng Visitors truy cập nhiều nhất trong tháng 10/2021 là 579 (04/10/2021), ngày có số First Time Visitors nhiều nhất trong tháng 10/2021 là 252 (04/10/2021).

 

Kết quả hoạt động khai thác và vận hành Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (Nền tảng IPPlatform) trong tháng 10/2021

Biểu đồ 1. Thống kê Visitors tháng 10/2021

- Tổng số Page Views trong tháng 10/2021 là 119,850(trung bình 3,995 Page Views/ngày). Ngày có số Page Views nhiều nhất là 6,319 (26/10/2021).Tổng số Page Views đến tháng 10/2021là hơn 2.100.000.

Kết quả hoạt động khai thác và vận hành Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (Nền tảng IPPlatform) trong tháng 10/2021

Biểu đồ 2. Thống kê Page Views tháng 10/2021

- Số lượng Visitors và Page Views vào ngày nghỉ (cuối tuần, nghỉ lễ)trong tháng 10/2021 là 1.113; Tổng số Page Views vào ngày nghỉ trong tháng 10/2021 là 23.189.
-  Tổng số Page Views và Visitors có xu hướng giảm dần trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội (tháng 5- tháng 9) và tăng lại từ sau thời gian giãn cách xã hội (từ tháng 10).
- First Time Visitors luôn giữ ổn định ngay cả trong thời gian giãn cách xã hội và tăng lại ngay khi hết giãn cách xã hội(Tháng 10).

Kết quả hoạt động khai thác và vận hành Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (Nền tảng IPPlatform) trong tháng 10/2021

 Biểu đồ 3. Thông kê truy cập IPPLATFORM theo tháng trong năm 2021

- Tiếp nhận và xử lý 15yêu cầu tư vấn về SHCN, cập nhật thông tin và đăng thông tin chào mua, chào bán đối tượng và dịch vụ SHCN thông qua Nền tảng IPPlatform và Fanpage IPPlatform.
- Phối hợp với các Trạm IPPlatform đã được thiết lập thực hiện tư vấn khai thác thông tin SHCN trên Nền tảng IPPlatform phục vụ doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trên địa bàn.
- Phối hợp với các Sở KH&CN Nghệ An và Bình Định xây dựng Giao diện (Dashboard) quản trị TSTT phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về SHTT của địa phương.
- Phối hợp chuẩn bị các nội dung thiết lập Trạm IPPlatform với Sở KH&CN Cao Bằng, Ninh Thuận.

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới cập nhật