Toggle Menu

Tin nổi bật

Hoạt động SHTT trong nước

Kết quả hoạt động khai thác và vận hành Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (Nền tảng IPPlatform) trong tháng 10/2022

Thống kê truy cập Nền tảng IPPlatform trong tháng 10/2022 cho thấy, hoạt động khai thác Nền tảng IPPlatform phục vụ nghiên cứu, tạo dựng, bảo hộ, phát triển và quản trị TSTT của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân vẫn tiếp tục được duy trì ở mức cao. Cụ thể:
- Tổng số Visitors tháng 10/2022 là 22,421 (trung bình 747 Visitors/ngày) - tăng 12% so với tháng 09/2022. Ngày có số lượng Visitors truy cập nhiều nhất trong tháng 10/2022 và cao nhất từ trước đến nay là 1,075 (17/10/2022). Ngày có số First Time Visitors nhiều nhất trong tháng 10/2022 là 142 (03/10/2022). 

Kết quả hoạt động khai thác và vận hành Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (Nền tảng IPPlatform) trong tháng 10/2022

Biểu đồ 1. Thống kê Visitors tháng 10/2022

- Tổng số Page Views trong tháng 10/2022 là 289,849 (trung bình 9,661 Page Views/ngày) - tăng 11% so với tháng 09/2022. Ngày có số Page Views nhiều nhất trong tháng và cao nhất từ trước đến nay là 16,209 (24/10/2022).

Kết quả hoạt động khai thác và vận hành Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (Nền tảng IPPlatform) trong tháng 10/2022

Biểu đồ 2. Thống kê Page Views tháng 10/2022

- Số lượng Visitors vào ngày nghỉ (cuối tuần, nghỉ lễ) trong tháng 10/2022 là 1,778 – tăng 62% so với tháng 09/2022; Tổng số Page Views vào ngày nghỉ trong tháng 10/2022 là 18,684 – tăng 54% so với 09/2022.
- Tiếp nhận và xử lý 08 yêu cầu tư vấn và yêu cầu dịch vụ về SHCN, cập nhật thông tin, đăng thông tin chào mua, chào bán đối tượng và dịch vụ SHCN thông qua Nền tảng IPPlatform và Fanpage IPPlatform.
- Phối hợp với các Trạm IPPlatform tiếp nhận và thực hiện 16 yêu cầu dịch vụ tư vấn về sở hữu công nghiệp (SHCN) liên quan đến tra cứu thông tin SHCN, đánh giá khả năng bảo hộ/khả năng sử dụng đối tượng SHCN, xác lập quyền SHCN… liên quan đến sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu. 
- Phối hợp với Sở KH&CN Đăk Nông tổ chức Hội nghị “Tập huấn nâng cao năng lực quản lý, khai thác và phát triển quyền sở hữu công nghiệp cho các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông” cho cán bộ, công chức, viên chức của các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội và đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (28/10/2022).
- Xây dựng Giao diện (Dashboard) quản trị tài sản trí tuệ cho tỉnh Ninh Thuận và Bình Phước phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ tại địa phương./.

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới cập nhật