Toggle Menu

Tin nổi bật

Hoạt động SHTT trong nước

Kết quả hoạt động khai thác và vận hành Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (Nền tảng IPPlatform) trong tháng 11/2022

Thống kê truy cập Nền tảng IPPlatform trong tháng 11/2022 cho thấy, hoạt động khai thác Nền tảng IPPlatform phục vụ nghiên cứu, tạo dựng, bảo hộ, phát triển và quản trị tài sản trí tuệ (TSTT) của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân vẫn tiếp tục được duy trì ở mức cao và ngày càng tăng cao. Cụ thể:
- Tổng số Visitors tháng 11/2022 là 23,769 (trung bình 747 Visitors/ngày) - tăng 6% so với tháng 10/2022. Ngày có số lượng Visitors truy cập nhiều nhất trong tháng 11/2022 và cao nhất từ trước đến nay là 1,115 (07/11/2022). Ngày có số First Time Visitors nhiều nhất trong tháng 11/2022 là 130 (24/11/2022). 

Kết quả hoạt động khai thác và vận hành Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (Nền tảng IPPlatform) trong tháng 11/2022

Biểu đồ 1. Thống kê Visitors tháng 11/2022


- Tổng số Page Views trong tháng 11/2022 là 307,046 (trung bình 10,234 Page Views/ngày) - tăng 3% so với tháng 10/2022. Ngày có số Page Views nhiều nhất trong tháng và cao nhất từ trước đến nay là 15,368 (07/11/2022).

Kết quả hoạt động khai thác và vận hành Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (Nền tảng IPPlatform) trong tháng 11/2022

Biểu đồ 2. Thống kê Page Views tháng 11/2022

- Số lượng Visitors vào ngày nghỉ (cuối tuần, nghỉ lễ) trong tháng 11/2022 là 1,421; Tổng số Page Views vào ngày nghỉ trong tháng 11/2022 là 15,795.
- Tiếp nhận và xử lý 13 yêu cầu tư vấn và yêu cầu dịch vụ về sở hữu công nghiệp (SHCN), cập nhật thông tin, đăng thông tin chào mua, chào bán đối tượng và dịch vụ SHCN thông qua Nền tảng IPPlatform và Fanpage IPPlatform.
- Phối hợp với các Trạm IPPlatform tiếp nhận và thực hiện 13 yêu cầu dịch vụ tư vấn về SHCN liên quan đến tra cứu thông tin SHCN, đánh giá khả năng bảo hộ/khả năng sử dụng đối tượng SHCN, xác lập quyền SHCN… liên quan đến sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu. 
- Phối hợp với Sở KH&CN Đăk Nông tổ chức Hội nghị “Tập huấn nâng cao năng lực quản lý, khai thác và phát triển quyền sở hữu công nghiệp cho các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông” cho cán bộ, công chức, viên chức của các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội và đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (28/11/2022).
- Xây dựng Giao diện (Dashboard) quản trị TSTT cho tỉnh Ninh Thuận và Bình Phước phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ tại địa phương.
- Chuẩn bị kế hoạch tổ chức huấn luyện chuyên sâu cho cán bộ quản lý, vận hành và khai thác Trạm IPPlatform Hưng Yên nhằm nâng cao kỹ kỹ năng khai thác Nền tảng IPPlatform, kỹ năng tư vấn, tiếp nhận và phối hợp thực hiện dịch vụ SHCN./.

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ
 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới cập nhật