Toggle Menu

Tin nổi bật

Hoạt động SHTT trong nước

Kết quả hoạt động khai thác và vận hành Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (Nền tảng IPPlatform) trong tháng 3/2023

Thống kê truy cập Nền tảng IPPlatform trong tháng 3/2023 cho thấy, hoạt động khai thác Nền tảng IPPlatform phục vụ nghiên cứu, tạo dựng, bảo hộ, phát triển và quản trị TSTT của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ngày càng được duy trì ổn định và có xu hướng tăng cao. Cụ thể:
- Tổng số Visitors tháng 3/2023 là 24,847 (trung bình 801 Visitors/ngày) tăng 13% so với tháng 2/2023. Ngày có số lượng Visitors truy cập nhiều nhất trong tháng 3/2023 là 1.115 (15/3/2023). Ngày có số First Time Visitors nhiều nhất trong tháng 3/2023 là 213 (15/3/2023). Tháng 03/2023 là tháng có số Visitors và First Time Visitors trung bình/ngày cao nhất từ trước đến nay.

Kết quả hoạt động khai thác và vận hành Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (Nền tảng IPPlatform) trong tháng 3/2023

Biểu đồ 1. Thống kê Visitors tháng 3/2023

- Tổng số Page Views trong tháng 3/2023 là 287,614 (trung bình 9,277 Page Views/ngày) tăng 7% so với tháng 2/2023. Ngày có số Page Views nhiều nhất trong tháng là 14,684 (13/3/2023). Tháng 3.2023 cũng là tháng ghi nhận số Page Views trung bình/ngày cao nhất từ trước đến nay.

Kết quả hoạt động khai thác và vận hành Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (Nền tảng IPPlatform) trong tháng 3/2023

Biểu đồ 2. Thống kê Page Views tháng 3/2023

- Số lượng Visitors vào ngày nghỉ (cuối tuần, nghỉ lễ) trong tháng 3/2023 là 1,643; Tổng số Page Views vào ngày nghỉ trong tháng 3/2023 là 15,898.
- Tiếp nhận và xử lý 32 yêu cầu tư vấn và yêu cầu dịch vụ về SHCN, cập nhật thông tin, đăng thông tin chào mua, chào bán đối tượng và dịch vụ SHCN thông qua Nền tảng IPPlatform và Fanpage IPPlatform.
- Phối hợp với Trạm IPPlatform Ninh Thuận và Sở KHCN Ninh Thuận tổ chức 02 khóa huấn luyện: (i) Tập huấn cho cán bộ quản lý nhà nước, doanh nghiệp về SHTT và tra cứu thông tin SHCN tại Trạm IPPlatform của Trung tâm Thông tin Ứng dụng tiến bộ KHCN Ninh Thuận và (ii) Tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ thực thi quyền SHTT và doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bản tỉnh Ninh Thuận (16-17/3/2023).
- Phối hợp với các Trạm IPPlatform tiếp nhận và thực hiện yêu cầu dịch vụ tư vấn về sở hữu công nghiệp (SHCN) liên quan đến 08 hồ sơ tra cứu thông tin SHCN, đánh giá khả năng bảo hộ/khả năng sử dụng đối tượng SHCN, 01 hồ sơ xác lập quyền SHCN… liên quan đến sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu./. 

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới cập nhật