Toggle Menu

Tin nổi bật

Hoạt động SHTT trong nước

Kết quả hoạt động khai thác và vận hành Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp trong tháng 04/2022

Thống kê truy cập Nền tảng IPPlatform trong tháng 04/2022 cho thấy, hoạt động khai thác Nền tảng IPPlatform phục vụ nghiên cứu, tạo dựng, bảo hộ, phát triển và quản trị TSTT của doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân vẫn luôn được duy trì ở mức cao. Cụ thể:
- Tổng số Visitors tháng 04/2022 là 10,849 (trung bình 361 Visitors/ngày. Ngày có số lượng Visitors truy cập nhiều nhất trong tháng 04/2022 là 611 (14/04/2022), ngày có số First Time Visitors nhiều nhất trong tháng 04/2022 là 82 (26/04/2022). 
 

Kết quả hoạt động khai thác và vận hành Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (Nền tảng IPPlatform) trong tháng 04/2022

Biểu đồ 1. Thống kê Visitors tháng 04/2022

- Tổng số Page Views trong tháng 04/2022 là 131,379 (trung bình 4,379 Page Views/ngày). Ngày có số Page Views nhiều nhất là 8,269 (26/04/2022).
  

Kết quả hoạt động khai thác và vận hành Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (Nền tảng IPPlatform) trong tháng 04/2022

Biểu đồ 2. Thống kê Page Views tháng 04/2022

- Số lượng Visitors vào ngày nghỉ (cuối tuần, nghỉ lễ) trong tháng 04/2022 là 825; Tổng số Page Views vào ngày nghỉ trong tháng 04/2022 là 8,594.
- Tiếp nhận và xử lý 12 yêu cầu tư vấn về SHCN, cập nhật thông tin và đăng thông tin chào mua, chào bán đối tượng và dịch vụ SHCN thông qua Nền tảng IPPlatform và Fanpage IPPlatform.
- Phối hợp với các Trạm IPPlatform đã được thiết lập thực hiện tư vấn khai thác thông tin SHCN trên Nền tảng IPPlatform phục vụ doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trên địa bàn.
- Phối hợp Sở KH&CN Hòa Bình khai trương Trạm IPPlatform, tổ chức lễ ký Thỏa thuận hợp tác về sở hữu trí tuệ và Hội nghị tập huấn “Nâng cao năng lực khai thác thông tin thông tin và sử dụng dịch vụ sở hữu công nghiệp" tại Hòa Bình (22/04/2022).
- Phối hợp với Sở KH&CN Nam Định tổ chức Hội nghị “Nâng cao năng lực quản trị tài sản trí tuệ, khai thác thông tin và sử dụng dịch vụ sở hữu công nghiệp” (26/04/2022)
- Chuẩn bị nội dung cho việc tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động vận hành, khai thác Nền tảng IPPlatform của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ và các Trạm IPPlatform./.

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ
 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới cập nhật