Toggle Menu

Tin nổi bật

Hoạt động SHTT trong nước

Kết quả vận hành và khai thác Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (Nền tảng IPPlatform) trong Tháng 4/2023

Nền tảng IPPlatform tiếp tục được vận hành ổn định trên https://ipplatform.gov.vn phục vụ khai thác miễn phí thông tin sở hữu công nghiêp. Kết quả khai thác Nền tảng này trong Tháng 4/2023 được thể hiện qua thống kê truy cập và các hoạt động khác, cụ thể như sau:
- Tổng số Visitors Tháng 4/2023 là 21,092 (trung bình 703 Visitors/ngày) - giảm 16% so với Tháng 3/2023. Ngày có số lượng Visitors truy cập nhiều nhất trong Tháng 4/2023 là 1,218 (10/4/2023). Ngày có số First Time Visitors nhiều nhất trong Tháng 04/2023 là 205 (10/4/2023). 

Kết quả vận hành và khai thác Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (Nền tảng IPPlatform) trong Tháng 3/2023

Biểu đồ 1. Thống kê Visitors Tháng 4/2023

- Tổng số Page Views trong Tháng 4/2023 là 233,941 (trung bình 7,798 Page Views/ngày) - giảm 17% so với Tháng 3/2023. Ngày có số Page Views nhiều nhất trong Tháng 4 là 16,783 (10/4/2023). 
  

Kết quả vận hành và khai thác Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (Nền tảng IPPlatform) trong Tháng 3/2023

Biểu đồ 2. Thống kê Page Views Tháng 4/2023

- Số lượng Visitors vào ngày nghỉ (cuối tuần, nghỉ lễ) trong Tháng 4/2023 là 1,643 - bằng với Tháng 3/2023; Tổng số Page Views vào ngày nghỉ trong Tháng 4/2023 là 15,578.
- Tiếp nhận và xử lý 29 yêu cầu tư vấn và yêu cầu dịch vụ về SHCN, cập nhật thông tin, đăng thông tin chào mua, chào bán đối tượng và dịch vụ SHCN thông qua Nền tảng IPPlatform và Fanpage IPPlatform. Giảm 10% so với Tháng 3/2023.
- Ngày 21/4/2023, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang tổ chức tập huấn “Khai thác và sử dụng thông tin sáng chế” nhằm nâng cao hoạt động sáng tạo, thúc đẩy đầu tư nghiên cứu, phát triển công nghệ mới, sản phẩm mới và đẩy mạnh hoạt động SHTT trên địa bàn tỉnh An Giang.
- Phối hợp với các Trạm IPPlatform tiếp nhận và thực hiện yêu cầu dịch vụ tư vấn về sở hữu công nghiệp (SHCN): 09 hồ sơ tra cứu thông tin SHCN trong đó có 07 hồ sơ nhãn hiệu và 02 hồ sơ sáng chế, đánh giá khả năng bảo hộ/khả năng sử dụng đối tượng SHCN; 01 hồ sơ xác lập quyền SHCN. Tăng hơn 10% so với Tháng 3/2023.
- Phối hợp chuẩn bị kế hoạch tổ chức Hội nghị “Thông tin và dịch vụ SHCN năm 2023” (Dự kiến tổ chức cuối tháng 5/2023)./. 

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ
 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới cập nhật